+++    15 - 21 April 2024    +++    KALDEWEI „Bath[o]philia“ at Fuorisalone    +++    Milan, Via Durini 24, Casa Flash Art    +++

(CZ)
Ochrana údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů správcem:

Správce: 

Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG, 
Beckumer Straße 33-35, 
59229 Ahlen
E-mail: info[at]kaldewei.de

Jako pověřence pro ochranu osobních údajů u společnosti Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG kontaktujte paní Simone Rosenthalovou na výše uvedené adrese společnosti, nebo e-mailem na rosenthal[at]isico-datenschutz.de.

 

1. Shromažďování a ukládání osobních údajů a rovněž způsob a účel jejich zpracování

Ochraně osobních údajů a jejich důvěrnému zpracování přikládá společnost Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG velký význam. Proto bychom chtěli objasnit, které osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme a ukládáme.

 

a) Vyvolání webových stránek / údaje o připojení

Při každém použití našich webových stránek zpracováváme údaje o připojení, abychom vám umožnili navštívit naše webové stránky. Tyto údaje automaticky odesílá váš prohlížeč. Údaje o připojení zahrnují informace záhlaví HTTP včetně tzv. „User-Agent“ řádku. Součástí informací jsou zejména:

• IP adresa přistupujícího počítače,
• datum a čas přístupu,
• název a URL vyžádaného souboru,
• internetová stránka, odkud se přístup uskutečnil (HTTP referrer),
• použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název poskytovatele vašeho připojení k internetu.

Zpracování těchto údajů o připojení je nezbytné pro bezproblémové připojení našich webových stránek, zajištění jejich pohodlného používání, vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, stejně jako k dalším administrativním účelům. Údaje o připojení se navíc dočasně a v rozsahu omezeném na nejnutnější obsah ukládají k výše popsaným účelům v interních souborech protokolu. Díky tomu je možné například v případech opakovaného vyvolávání webových stránek se zločinným úmyslem, které ohrozí stabilitu a bezpečnost našich webových stránek, nalézt příčinu a přijmout adekvátní opatření.  
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou stránky vyvolány v rámci předsmluvních opatření nebo plnění smlouvy, v ostatních případech čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu umožnit vyvolání webových stránek a zajistit trvalou funkčnost a bezpečnost našich systémů.
Kromě toho používáme při návštěvě naší internetové stránky soubory cookie a podobné technologie. Podrobnosti najdete v bodech 3 až 6 tohoto prohlášení.
 

b) Newsletter

Máte možnost objednat si náš newsletter, kde vás pravidelně informujeme o našich produktech a akcích.
Při objednání našeho newsletteru používáme takzvaný postup dvojího souhlasu, tzn. newsletter vám zašleme e-mailem teprve tehdy, když v našem informačním e-mailu kliknutím na odkaz potvrdíte, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy. Pokud svou e-mailovou adresu potvrdíte, uložíme vaše údaje na dobu, po kterou budete náš newsletter odebírat. Toto uložení slouží k tomu, abychom vám mohli zasílat newsletter a další relevantní reklamní materiály a abychom byli informováni o vašem přihlášení. 
Právním základem zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Ten můžete kdykoli s budoucím účinkem odvolat, pokud se z odběru newsletteru odhlásíte. Odhlašovací odkaz najdete v každém newsletteru. 
Abychom vám mohli poskytovat informace co nejlépe a individuálně, shromažďujeme kromě vaší e-mailové adresy podle způsobu odběru newsletteru případně ještě další informace, např. zemi původu a informace o vaší činnosti.
Můžeme vás požádat o další informace, jako jsou jméno a příjmení, oslovení, titul, jazyk, název firmy, adresa, telefonní číslo, hlavní zájmy a podrobnosti o vaší firmě (např. velikost). Budete-li s tím podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR výslovně souhlasit, použijeme vaše osobní údaje k další personalizaci našeho newsletteru a rovněž k zasílání různých reklamních materiálů, budete-li si to výslovně přát. Dále vaše osobní údaje srovnáváme s našimi stávajícími údaji o zákaznících.
Abychom vás mohli obsloužit a optimalizovat vám určený obsah podle informací o specifické cílové skupině, používáme na trhu obvyklé metody sledování jako otevření e-mailu, odkazy, na něž jste klikli, apod. Chceme našim zákazníkům nabízet co možná nejrelevantnější obsah, a proto bychom chtěli lépe vědět, o co se čtenáři skutečně zajímají. Nebudete-li si přát, abychom u vás analyzovali chování uživatele, službu newsletteru nevyužívejte.
Odběr můžete kdykoliv odhlásit, například pomocí odkazu na konci každého newsletteru. Samozřejmě postačuje i oznámení na výše nebo v newsletteru uvedené kontaktní údaje (např. e-mailem nebo poštou).

 

c) Kontakt

Jestliže nám odešlete údaje v rubrikách Produkt, Kontakt, Služby, Inspirace nebo Kariéra (např. při objednání informačních materiálů), požádáme vás o jméno, adresu nebo e-mailovou adresu a další osobní údaje. Tyto údaje ukládáme, abychom mohli realizovat vaši objednávku.
Ne všechny údaje jsou povinné. Povinné údaje jsou označeny *.
Zpracování údajů pro účely navázání kontaktu s námi probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR a na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.
Osobní údaje, které shromáždíme kvůli použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení vašeho požadavku (do 60 dnů) automaticky smazány, nebudete-li souhlasit s dalším zpracováním pro účely zasílání newsletterů / reklamních materiálů.

 

d) Nabídka pracovních míst

V našem systému řízení náboru se můžete přihlásit na volná pracovní místa. Účelem sběru údajů je výběr uchazeče k možnému uzavření pracovního poměru. Za účelem přijetí a zpracování vaší žádosti o pracovní místo shromažďujeme zejména následující údaje: 

•    jméno a příjmení, 
•    adresa a další kontakty, 
•    datum narození, 
•    podklady k žádosti (např. vysvědčení, životopis), 
•    datum nejdřívějšího možného nástupu do zaměstnání a představa o platu. 

Právním základem zpracování vašich náborových podkladů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) a čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 BDSG.
Vaše osobní údaje ukládáme při obdržení vaší žádosti. Pokud po přijetí žádosti dojde k uzavření pracovního poměru, ukládáme vaše údaje z výběrového řízení po dobu, po kterou jsou nezbytné pro pracovní poměr a v souladu se zákonnou povinností uchovávání osobních údajů. 
V případě odmítnutí vaší žádosti ukládáme vaše údaje z výběrového řízení nejdéle 6 měsíců od doručení vaší žádosti o pracovní místo, pokud nesouhlasíte s delším uložením. Souhlas můžete s budoucím účinkem kdykoliv odvolat. 

 

e) Průzkumy, soutěže a akce

Zúčastníte-li se našich průzkumů, použijeme vaše údaje k průzkumu trhu a mínění. Údaje vyhodnocujeme pro interní účely zásadně anonymizovaně. Nebude-li průzkum výjimečně vyhodnocován anonymně, budou údaje získány pouze s vaším souhlasem. U anonymních průzkumů se GDPR neuplatňuje a při výjimečném vyhodnocení osobních údajů tvoří právní základ vámi udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.
V rámci soutěží a akcí, například dárkových akcí, používáme vaše údaje pro účely realizace soutěže a informování o výhře, případně k uskutečnění akce. Podrobné pokyny najdete případně v podmínkách účasti jednotlivých soutěží. Právním základem zpracování je smlouva o soutěži nebo smlouva o účasti na akci podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR.
Právním základem pro zaslání nabídky účasti v soutěži je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám takový souhlas udělili, v ostatních případech čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG), tj. náš oprávněný zájem nabídnout soutěže a posílit vztahy se zákazníky. 

 

f) Registrace

Abyste mohli využívat všechny funkce naší internetové stránky, můžete se v části věnované přihlášení registrovat. Údaje, které musíte povinně uvést (firma, kategorie, jméno, adresa, e-mailová adresa) jsou jako povinné údaje označeny *. Bez uvedení těchto údajů není registrace možná. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR. Pro všechny ostatní údaje je právním základem náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR umožnit vám individualizovat, upravit a změnit váš účet, nebo váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám souhlas udělili. 

 

2. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím subjektům pro jiné než níže uvedené účely.
Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze, pokud:

•    jste s tím výslovně souhlasili podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR,
•    je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR nutné uplatňování, výkon nebo ochrana právních nároků a neexistuje žádný důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nepředání svých osobních údajů,
•    případě, že podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost pro další předání, zejména pokud je to nezbytné na základě úředních žádostí, soudních rozhodnutí a soudních řízení za účelem soudního stíhání nebo vymáhání práva, nebo
•    je to ze zákona přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR nutné pro zachování smluvního vztahu s vámi. 

Část vašich osobních údajů mohou zpracovávat naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů sem mohou patřit zejména marketingové agentury a rovněž poradenské firmy, výpočetní střediska, kde je uložena naše internetová stránka a databáze, a poskytovatelé IT služeb spravující naše systémy. Možné je i předávání osobních údajů v rámci naší skupiny podniků. Budeme-li údaje předávat našim poskytovatelům služeb, smí být tyto údaje používány pouze k provádění jejich úkolů. Poskytovatele jsme pečlivě vybrali a pověřili je. Jsou smluvně vázáni našimi pokyny, disponují vhodnými technickými a organizačními prostředky k ochraně práv dotčených osob a pravidelně je kontrolujeme. 

 

a) Poskytovatelé služeb e-mailového marketingu

K zasílání našich marketingových e-mailů využíváme poskytovatele port-neo AG (Engesserstraße 4a, 79108 Freiburg). K tomu jim předáváme vaše základní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa a případně firma, referenční skupina, telefonní číslo, internetová stránka) a rovněž vaše přihlašovací údaje (IP adresa, povolení, datum záznamu). 
Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na efektivním provádění propagace produktů a komunikace se zákazníkem, přípravě informačních a pracovních materiálů, upoutání zájmu a stanovení, zda naše nabídka odpovídá profilu zákazníka. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti port-neo AG.

 

b) Poskytovatelé služeb marketingu na internetových stránkách

Využíváme služeb poskytovatele Louis Internet GmbH (Moritz-Rülf-Straße 1, 32756 Detmold), abychom připravili naši internetovou stránku a s tím spojené funkce. K tomu je zčásti nutné, abychom jim předali vaše hlavní a uživatelské údaje. 
Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na přípravě odpovídající a užitečné internetové stránky, která bude reprezentovat náš podnik, a kde budeme propagovat naše produkty a informovat zákazníky. Další informace k ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LOUIS Internet GmbH.

 

c) Poskytovatel služeb reklamních materiálů, zasílání katalogů

Pro zasílání reklamních materiálů jako jsou katalogy, využíváme poskytovatele služeb PROWERB Werbe– und Versandservice GmbH (Huissener Straße 7–9, 47533 Kleve). Abychom vám mohli zasílat naše katalogy atd., musíme tomuto poskytovateli služeb předat vaše hlavní a uživatelské údaje. 
Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na efektivním zasílání příslušných reklamních prostředků, jako jsou katalogy nebo letáky. Více zjistíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Prowerb.

 

d) Lokalizace návštěvníků internetové stránky

Aby byl uživatel internetové stránky přesměrován na verzi pro příslušný stát, využíváme službu GeoIP od poskytovatele MaxMind Inc (14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA). K tomu jim předáme vaši IP adresu. Protože jsou přitom přenášena do USA, máme kvůli zaručení přiměřené úrovně ochrany osobních údajů s MaxMind uzavřenou smlouvu o zpracování objednávek a standardní smluvní klauzule. 
Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho zájmu zobrazovat našim zákazníkům vždy relevantní internetovou stránku.
Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů MaxMind Inc.

 

e) Webinář

Abychom uživatelům internetové stránky umožnili účast na webinářích, spolupracujeme s poskytovatele služeb ieQ-systems GmbH & Co. KG (Fridtjof-Nansen-Weg 8, 48155 Münster). Při přihlášení k webináři uvedenému poskytovateli služeb předáme vaše údaje, tzn. jméno a příjmení, firma a e-mailová adresa, aby mohl získat vaše údaje týkající se této akce. 
Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu k pořádání webinářů pro uživatele internetové stránky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Bez zpracování těchto údajů není účast na webináři možná.
Další informace o ochraně vašich údajů v rámci webináře zjistíte on-line zde: www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance.

 

f) Microsoft Teams

Pro komunikaci s vámi používáme v případě potřeby službu Microsoft Teams společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Tato služba umožňuje výměnu textových zpráv v chatech a uskutečňovat audio a videohovory. Můžete se obrátit na naše zaměstnance pomocí odkazu uvedeného v podpisu v e-mailu a prostřednictvím nástroje Teams jim přímo napsat nebo zavolat.

Při komunikaci prostřednictvím Microsoft Teams můžeme zpracovávat následující údaje:

•    údaje o vaší osobě: příp. profilové jméno, křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, heslo (zašifrované k autentizaci), profilová fotografie;
•    při použití chatu: textové zprávy;
•    při použití audiohovoru: záznam mikrofonu;
•    při použití videohovoru: záznam videokamery;
•    při uvolnění monitoru: záznam monitoru;
•    při telefonním hovoru: volající a volaná čísla, název země, čas začátku a konce hovoru, příp. další údaje o připojení, jako je IP adresa zařízení;
•    metadata: IP adresa, příp. telefonní číslo, typ zařízení a softwaru, čas poslední aktivity na Teams, počet zpráv v chatu, počet realizovaných hovorů, doba trvání uvolnění audiohovoru, videohovoru, nebo monitoru.

Microsoft ukládá a používá metadata také za účelem seskupené analýzy a vytváření zpráv o využívání služby Teams.
Veškerý datový provoz během používání Microsoft Teams je šifrovaný (vždy TLS 1.2 s bezpečnostní funkcí Perfect Forward Secrecy (PFS), MTLS pro textové zprávy a SRTP pro audiovizuální obsah) a šifrovaná data se zásadně ukládají na serverech v Evropském hospodářském společenství (EHS).

Právním základem zpracování údajů v souvislosti se splněním smlouvy nebo provedením předsmluvních opatření je čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR. V ostatních případech je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu zajistit bezpečný a funkční komunikační kanál.

Se společností Microsoft jsme uzavřeli smlouvu o poskytování služeb. Pro případ, že by byly údaje výjimečně předány do USA, uzavřela společnost Microsoft Ireland Operations Limited se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, standardní smluvní doložky a přijala další opatření. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft na
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

3. Soubory cookie a podobné technologie

Tato internetová stránka využívá soubory cookie a podobné technologie (dohromady „nástroje“), které jsou buď naše vlastní, nebo třetích subjektů.
Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč uloží na vašem zařízení. Soubory cookie neslouží k provádění programů nebo nahrávání virů do vašeho počítače. Podobnými technologiemi jsou zejména webové úložiště (místní úložiště / úložiště relace), otisky prstů, tagy nebo pixely. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby soubory cookie a podobné technologie akceptovala. Nastavení svého prohlížeče můžete zpravidla upravit tak, aby soubory cookie a podobné technologie odmítal, nebo ukládal pouze s předchozím souhlasem. Pokud soubory cookie nebo podobné technologie odmítnete, nemusí všechny naše nabídky pro vás fungovat správně.
Níže (body 4 až 6) uvádíme námi využívané nástroje podle kategorií a vysvětlíme jejich funkce. Přitom rovněž objasníme, v jakých případech od vás potřebujeme váš dobrovolný souhlas s používáním nástrojů a jak jej můžete odvolat. Způsob získání vašeho souhlasu najdete v bodu 4 a) Usercentrics.

Svůj souhlas se zpracováním údajů soubory cookie a podobnými technologiemi můžete kdykoli odvolat zrušením příslušných nástrojů, resp. kategorií nástrojů v nastavení Usercentrics:

PŘEJÍT NA NASTAVENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. Základní nástroje

Některé nástroje používáme, protože umožňují základní funkce naší internetové stránky („základní nástroje“). Patří sem například nástroje pro úpravu a zobrazení obsahu webových stránek, pro správu a integraci nástrojů, pro poskytování platebních služeb, rozpoznání a prevenci podvodů a pro zabezpečení našich webových stránek. Bez těchto nástrojů nemůžeme poskytovat naši službu. Základní nástroje se proto používají bez souhlasu. 
Právním základem pro používání základních nástrojů je potřeba dostát našim oprávněným zájmům podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR v oblasti poskytování příslušných základních funkcí a zajištění provozu webových stránek. V případech, ve kterých je poskytnutí příslušných funkcí webových stránek nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření, je právním základem čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání je v těchto případech bezpodmínečně nutné a opírá se o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 2 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG).
Abychom uložili, zda jste již viděli pokyny k našemu newsletteru, ukládáme na 1 rok nezbytný soubor cookie „newsletterRegistrationLayerAlreadySeen“. Neobsahuje žádné osobní údaje.

 

a) Usercentrics – získání souhlasu

Pro získání a správu vašich souhlasů používáme nástroj Usercentrics společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov („Usercentrics“). Ten zobrazí banner, který vás informuje o zpracování údajů na naší internetové stránce a umožní vám souhlasit se všemi, některými či žádnými postupy zpracování osobních údajů. Tento banner se zobrazí při první návštěvě naší internetové stránky, když opakovaně otevřete svá nastavení, abyste změnili či odvolali své souhlasy, nebo když v poli pokynů nástroje, který se nenahrál kvůli chybějícímu souhlasu, kliknete na „Přejít na nastavení“. Tento banner se dále zobrazí při dalších návštěvách internetové stránky, pokud smažete nastavení Usercentrics na svém místním úložišti.
Společnosti Usercentrics se při vaší návštěvě internetové stránky odesílají vaše souhlasy nebo odmítnutí, vaše IP adresa, informace o vašem prohlížeči, vašem koncovém zařízení a času vaší návštěvy. Kromě toho Usercentrics ukládá nezbytné informace na místní úložiště („ucSettings“, „ucConsents“, „usercentrics“), aby byly uloženy vámi udělené souhlasy a sdělená odmítnutí. Jestliže tyto informace na svém místním úložišti smažete, budete při dalším otevření stránky znovu požádáni o souhlas.
Zpracování osobních údajů společností Usercentrics je nutné, abychom vám poskytli zákonem požadovanou správu souhlasů a abychom splnili naši povinnost dokumentace. Právním základem pro použití Usercentrics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. C) GDPR, abychom splnili zákonné požadavky na správu souhlasu se soubory cookie.

 

b) Google ReCAPTCHA

Naše internetová stránka používá službu Google reCAPTCHA, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“). reCAPTCHA brání nekalým činnostem automatického softwaru (tzv. botů) na internetové stránce, tzn. ověřuje, zda činnosti provádí skutečný člověk. Za tím účelem používá reCAPTCHA JavaScript a ukládá soubory cookie a informace v lokálním úložišti ve vašem koncovém zařízení. Zpracovávají se zejména následující údaje:

•    referrer (adresa stránky, na které je Captcha použita), 
•    IP adresa, 
•    soubory cookie používané společností Google, 
•    chování uživatele v souvislosti s jeho zadáním (např. Odpověď na otázku služby reCAPTCHA, rychlost zadání do polí formuláře, pořadí výběru zadávacích polí uživatelem), 
•    typ prohlížeče, 
•    plug-iny prohlížeče, 
•    velikost a rozlišení prohlížeče, 
•    datum, 
•    nastavení jazyka, 
•    nastavení stylů CSS a skripty (Javascript).

Dále Google načítá soubory cookie jiných služeb Google, jakými jsou Gmail, Search a Analytics. Nepřejete-li si jejich přiřazení ke svému účtu Google, je nutné, abyste se před otevřením naší kontaktní stránky odhlásili ze služeb Google.
Uvedené údaje jsou zašifrované odeslány společnosti Google. Vyhodnocení u Google rozhoduje o tom, v jaké podobě se Captcha zobrazí na stránce. Použití služby reCAPTCHA se statisticky vyhodnocuje. Podle společnosti Google nebudou vaše údaje použity pro personalizovanou reklamu. 
Právním základem je nutnost plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR, a to buď v rámci registrace uživatelského účtu, využití kontaktního formuláře nebo přihlášení se k odběru newsletteru. Google reCAPTCHA slouží k ochraně IT bezpečnosti, zajištění stability naší internetové stránky a omezení zneužívání.
Tyto údaje mohou být částečně zpracovávány i na serverech v USA. Budou-li osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, děje se tak na základě čl. 49 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR, abychom umožnili plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo provádění předsmluvních opatření.
Bližší informace najdete 
•    v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.
•    v podmínkách užívání společnosti Google: https://policies.google.com/terms.

 

c) Design@Web

V rámci poradenství našim zákazníkům používáme k plánování koupelen nástroj Design@Web.
Tento nástroj umožňuje po registraci účtem ukládání a tisk vyhotoveného plánu. Kromě toho se pro dílčí ukládání plánu (před uložením/tiskem plánu) se uloží nezbytné soubory cookie s platností jeden týden, aby bylo možné se časově omezeně vracet k rozpracovanému plánu. Budete-li souhlasit s použitím Google Analytics, bude při práci s Design@Web provedena analýza používání.
Při registraci bude zaznamenána minimálně vaše IP adresa, oslovení, vaše jméno a příjmení, vaše země a povolání. Tyto údaje jsou jako povinné označeny *. Účet pak bude aktivován dvojitým souhlasem. Jestliže se při registraci přihlásíte rovněž k odběru newsletteru, odkazujeme tímto na „Newsletter“ v bodu 1. b).
Právním základem je nutnost plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR.

 

5. Funkční nástroje

Kromě toho používáme nástroje pro zlepšení používání naší internetové stránky, a abychom vám mohli nabízet více funkcí („funkční nástroje“). Ty sice nejsou nutné pro základní fungování internetové stránky, ovšem mohou uživateli přinášet významné výhody, zejména ohledně uživatelské přívětivosti a využívání doplňkových komunikačních, zobrazovacích nebo platebních možností.
Právním základem pro funkční nástroje je – nebude-li uvedeno jinak – váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR udělený přes banner pro souhlas, nebo přímo u příslušného nástroje tím, že jednotlivě povolíte jeho užívání prostřednictvím banneru, který jej překrývá (overlay). Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Svůj souhlas s použitím nástrojů můžete kdykoliv odvolat. K tomu klikněte dole na stránce na „Nastavení ochrany osobních údajů“, kde znovu otevřete banner pro cookie a můžete vybrat a vypnout jednotlivé nástroje.
Budou-li vaše osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, platí váš souhlas výlučně také pro přenos údajů (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Před souvisejícími riziky vás varuje banner pro soubory cookie a toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Předávání osobních údajů do třetích zemí“).

 

a) Google Fonts

Naše internetová stránka používá službu Google Fonts, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).
Při otevření zprávy váš prohlížeč nahraje nezbytné druhy písma, aby se správně a odpovídajícím způsobem zobrazovaly texty. K tomu se musí váš prohlížeč spojit se servery Google. Server, k němuž se prohlížeč připojí, se může nacházet v USA. Tak se společnost Google dozví, že byla naše stránka otevřena z vaší IP adresy. Takové otevření probíhá podle Google odděleně od ostatních služeb Google. Jež vyžadují ověření uživatele. Nedochází ke spojování s ostatními údaji. Neukládají se žádné soubory cookie.
Google Fonts slouží k jednotnému a správnému zobrazování našich on-line příspěvků pomocí bezúdržbového a efektivního používání druhů písma, a to rovněž s přihlédnutím k případným licenčním omezením pro jejich místní začlenění. Server, k němuž se prohlížeč připojí, se může nacházet v USA. 
Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Další informace najdete:
•    ve FAQ: developers.google.com/fonts/faq;
•    v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.


b) Google Tag-Manager

Naše internetová stránka používá službu Google Tag-Manager, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).
Google Tag Manager slouží výlučně ke správě nástrojů internetové stránky přiřazováním takzvaných tagů internetové stránky. Tag je prvek umístěný ve zdrojovém textu naší internetové stránky, aby mohl být například pomocí skriptu spuštěn nástroj. Pokud se přitom jedná o volitelné nástroje, budou spojeny s Google Tag Managerem pouze s vaším souhlasem. Google Tag-Manger nevyužívá soubory cookie.
Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu integrovat a spravovat na našich webových stránkách nekomplikovaně několik tagů. 
Google shromažďuje pro účely stability a funkčnosti v rámci používání nástroje Google Tag Manager informace o tom, které tagy budou spojeny s naší internetovou stránkou, ovšem v zásadě žádné osobní údaje, zejména žádné údaje o chování uživatelů, IP adrese nebo navštívených internetových stránkách.
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.
Další informace k tomuto tématu najdete v informacích o Tag-Manageru společnosti Google: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de.

 

c) YouTube

Na naší internetové stránce používáme videa společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA („YouTube“), společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Videa YouTube jsme začlenili do naší on-line nabídky, jsou uložena na Youtube a z naší internetové stránky je můžete přímo přehrát. YouTube může ve vašem zařízení ukládat informace, jako jsou soubory cookie, lokální úložiště a úložiště relací, stejně jako spustit JavaScript, který přistupuje k informacím ve vašem koncovém zařízení. 
YouTube může používat následující soubory cookie:

•    „PREF“ (8 měsíců): uložení nastavení, jako je automatické přehrávání a velikost videí.
V lokálním úložišti se ukládají následující informace:
•    „yt-remote-device-id“: uložení ID zařízení;
•    „yt-player-headers-readable“: uložení možnosti načtení informací záhlaví přehrávače;
•    „yt.innertube::requests“: uložení požadavků uživatele;
•    „yt.innertube::nextId“: uložení ID dalšího videa;
•    „yt-remote-connected-devices“: uložení připojených koncových zařízení;
•    „yt-player-bandwidth“: uložení šířky pásma připojení;
•    „yt-player-volume“: uložení hlasitosti videa;
•    „yt-player-quality“: uložení rozlišení/kvality videa;
•    „yt-player-performance-cap“: uložení možného limitu rozlišení vzhledem k šířce pásma připojení;
•    „yt-html5-player-modules::subtitlesModuleData::module-enabled“: uložení, zda jsou aktivovány titulky.
V úložišti relací se ukládají následující informace:
•    „yt-remote-session-app“: uložení typu koncového zařízení;
•    „yt-remote-cast-installed“: uložení, zda je nainstalováno streamování YouTube;
•    „yt-remote-session-name“: uložení typu koncového zařízení;
•    „yt-remote-cast-available“: uložení, zda je streamování YouTube dostupné;
•    „yt-remote-fast-check-period“: uložení kontroly šířky pásma připojení;
•    „yt-player-volume“: uložení hlasitosti videa;
•    „yt-player-caption-language-preferences“: uložení jazyka titulků.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Při návštěvě internetové stránky obdrží YouTube a Google informace, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší internetové stránky. To probíhá nezávisle na tom, zda jste přihlášeni k YouTube nebo Google, či nikoliv. YouTube a Google používají tyto údaje pro účely reklamy, průzkumu trhu a zobrazování vašich internetových stránek podle požadavků. Jestliže otevřete YouTube na naší internetové stránce a budete současně přihlášeni ke svému profilu na YouTube nebo Google, mohou YouTube a Google spojit tuto akci s příslušnými profily. Jestliže si toto přiřazení nepřejete, je nutné, abyste se před otevřením naší internetové stránky odhlásili ze služeb Google.
Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete ještě v nastavení reklamy Google vypnout personalizovanou reklamu. V takovém případě bude Google zobrazovat pouze nepersonalizovanou reklamu: https://adssettings.google.com/.
Další informace najdete v pokynech Google pro ochranu osobních údajů, které platí i pro YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

d) Google Maps

Naše internetová stránka používá mapovou službu Google Maps, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“). 
Abychom integrovali námi používaný materiál Google a zobrazili jej ve vašem internetovém prohlížeči, musí váš prohlížeč při otevření podstránky s mapami z Google Maps navázat spojení se serverem Google, který se může nacházet v USA. Mapy Google navíc používají JavaScript pro zajištění funkčnosti mapové služby, která přistupuje k informacím ve vašem zařízení. 
Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Google tak získá informaci, že byla z IP adresy vašeho zařízení otevřena podstránka naší internetové stránky, na níž jsou integrovány mapy z Google Maps. Jestliže otevřete Google Maps na naší internetové stránce a budete současně přihlášeni ke svému profilu Google, může Google tuto akci spojit s příslušným profilem. Nepřejete-li si jejich přiřazení ke svému profilu Google, je nutné, abyste se před otevřením podstránky na naší internetové stránce s integrovanými mapami Google Maps odhlásili ze služeb Google. Google vaše údaje ukládá a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a personalizovaného zobrazování Google Maps.
Bližší informace najdete:
•    v prohlášení o ochrané osobních údajů společnosti Google a pro Google Maps: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html 
•    v doplňkových podmínkách užívání Google Maps: https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html.

 

e) Rexx Recruitment

Využíváme správu nabídky volných míst Rexx Recruitment společnosti rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, Německo, která je na naší internetové stránce integrována v „Nabídce volných míst“. Rexx Recruitment nám umožňuje zobrazení a vyhledávání a rovněž přijímání zaměstnanců v rámci naší nabídky volných míst. Přitom Rexx Recruitment rovněž provádí pomocí nástrojů Matomo souhrnnou analýzu využívání. Rexx Recruitment navíc umožňuje péči a správu náborů a nabídky volných míst v rámci celého náborového procesu, včetně e-mailové korespondence a plánování pohovorů. Do toho jsou zapojena odborná oddělení a podniková rada.
U náborového formuláře jsou povinné údaje označeny *.
Rexx Recruitment zpracovává tyto údaje: technické informace (operační systém; typ, verze a jazyk prohlížeče; typ, značka, model a rozlišení zařízení), IP adresa, odkazující URL (předtím navštívená stránka), otevřené stránky (datum, čas, URL, název, doba pobytu na stránce), údaje o náboru na internetové stránce (hlavní údaje (min. jméno, příjmení, adresa, PSČ, obec, země, telefon, e-mailová adresa), rámcové údaje, případně údaje o dokončeném vzdělání a jazycích a rovněž přílohy (dopisy, životopis, certifikáty, fotografie), další údaje související s náborem, které byly získány v průběhu náborového řízení.
Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Rexx Recruitment používá následující soubory cookie s uvedenou dobou uložení: „sid“ pro uložení aktuální relace (session), „job_views“ pro uložení náhledů uvedených pracovních míst (1 rok).
Tyto údaje jsou zpracovávány ve výpočetním centru v Německu. Se společností rexx systems jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro Rexx Recruitment.
Jinak odkazujeme na zpracování dat souvisejících s náborem pracovníků na náš odstavec „Nábor“ v bodu 1. d).

 

6. Analytické nástroje

Za účelem vylepšení našich webových stránek používáme volitelné nástroje k opětovné identifikaci návštěvníků a ke statickému sběru a analýze obecného uživatelského chování pomocí přístupových údajů („analytické nástroje“). Analytické služby dále využíváme, abychom vyhodnotili používání našich různých marketingových kanálů. Shromážděné informace o užívání jsou upraveny a umožňují nám porozumět uživatelským zvyklostem našich návštěvníků. To nám pomáhá přizpůsobit a optimalizovat grafické provedení našich webových stránek a zpříjemnit uživatelský zážitek. 
Právním základem používání analytických nástrojů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Pro odvolání souhlasu viz „Odvolání souhlasu nebo změna vašeho výběru“. 
Budou-li vaše osobní údaje přenášeny do třetích zemí (např. USA), platí váš souhlas výslovně také pro přenos údajů (čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR). Rizika s tím spojená najdete v bodě 9 („Odesílání údajů do třetích zemí“)

 

a) Google Analytics

Tato internetové stránka využívá Google Analytics, službu analýzy webu od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Google Analytics používá soubory cookie a podobné technologie, aby bylo možné naši internetovou stránku analyzovat a zlepšovat na základě vašeho uživatelského chování. Vaše IP adresa je vždy před vyhodnocením uživatelských statistik zkrácen, aby z ní nebylo nijak možné odvodit vaši totožnost. Proto je Google Analytics na naší internetové stránce rozšířena o kód „anonymizeIP“, což zajišťuje anonymizovaný sběr IP adres.
Společnost Google informace získané pomocí souborů cookie zpracovává, aby vyhodnotila vaše uživatelské chování na internetové stránce, aby podala provozovateli internetové stránky přehled aktivit na stránce a aby poskytovala další služby spojené s využíváním internetové stránky a internetu. V rámci aktivované webové funkce přitom rovněž pomocí GA Audience probíhá remarketing cílových skupin. V této souvislosti získané údaje může společnost Google kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit.
Google Analytics používá zejména následující soubory cookie k uvedenému účelu s příslušnou dobou uložení: 
•    „_ga“ für 2 Jahre a „_gid“ na 24 hodin (oba k rozpoznání a rozlišení návštěvníků webových stránek na základě uživatelského ID); 
•    „_gat“ na 1 minutu (pro omezení dotazů na server Google); „IDE“ na 13 měsíců (soubor cookie třetího subjektu pro rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky pomocí uživatelského ID, pro vytvoření interakce se zobrazenou personalizovanou reklamou).
Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG).
Se společností Google jsme ohledně používání Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Kromě toho vyžadujeme pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí také váš výslovný souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Bližší informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

7. Marketingové nástroje

Kromě toho využíváme nástroje pro statistické evidování a analyzování obecného chování uživatelů na základě uživatelských údajů, zejména k tomu, abychom optimalizovali a zlepšovali naši internetovou stránku, a také k reklamním účelům („marketingové nástroje“). Některé uživatelské údaje zadané při používání naší internetové stránky se používají pro reklamu cílenou podle zájmů a pro vyhodnocování našich marketingových kanálů. Díky analýze a vyhodnocení těchto údajů o užívání vám můžeme na naší internetové stránce a internetových stránkách jiných poskytovatelů zobrazovat personalizovanou reklamu odpovídající vašim zájmům a požadavkům. Přitom analyzujeme vaše uživatelské chování také, abychom vás rozpoznali i na jiných stránkách a oslovili vás personalizovaně na základě vašeho užívání naší stránky (tzv. retargeting). Kromě toho vyhodnocujeme efektivitu a úspěšnost našich reklamních kampaní (zejm. tzv. konverze a leady). 
K marketingovým nástrojům patří také volitelné nástroje sociálních sítí, které slouží ke sdílení příspěvků a obsahu prostřednictvím těchto sítí (plug-iny pro sociální sítě).
Právním základem pro funkční nástroje je – nebude-li uvedeno jinak – váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG).
Budou-li vaše osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, platí váš souhlas výlučně také pro přenos údajů (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Před souvisejícími riziky vás varuje banner pro soubory cookie a toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
V následujícím odstavci vám přiblížíme tyto technologie a k tomu používané technologie. Shromažďované údaje mohou zejména zahrnovat: 

•    IP adresu zařízení; 
•    identifikátor souboru cookie; 
•    identifikaci mobilních zařízení (ID zařízení); referrer (naposledy navštívená stránka);
•    vyvolané stránky (datum, čas, URL, název, jak dlouho jste se na nich zdrželi); 
•    stažené soubory; 
•    odkazy na jiné webové stránky, na které jste klikli; 
•    příp. dosažení konkrétních cílů (konverze); 
•    technické informace: operační systém; typ, verze a jazyk prohlížeče; typ, značka, model a rozlišení zařízení; přibližná lokalita (země a příp. město).

Ovšem získané údaje jsou ukládány pod pseudonymem, takže je není možné bezprostředně spojit s osobami.
Svůj souhlas s použitím nástrojů můžete kdykoliv odvolat. K tomu klikněte dole na stránce na „Nastavení ochrany osobních údajů“, kde znovu otevřete banner pro cookie a můžete vybrat a vypnout jednotlivé nástroje.

 

a) Google Ads Conversion Tracking a Ads Remarketing (dříve AdWords)

Naše internetová stránka používá službu Google Ads, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).
U Google Ads evidujeme a analyzujeme pomocí „Google Ads Conversion Tracking“ námi definované akce zákazníka (například kliknutí na zobrazení, otevření stránky, stahování). „Google Ads Remarketing“ používáme, abychom vám zobrazovali personalizované reklamní nabídky na naše produkty na partnerských stránkách Google.
V této souvislosti získané údaje může společnost Google kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.
Google používá zejména následující soubory cookie k uvedenému účelu s příslušnou dobou uložení: 

•    „IDE“ na 13 měsíců (soubor cookie třetího subjektu pro rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky pomocí uživatelského ID, pro vytvoření interakce se zobrazenou personalizovanou reklamou); 
•    „1P_JAR“ na 1 měsíc (optimalizace personalizované reklamy, zamezení vícenásobnému zobrazení stejné reklamy); 
•    „DV“ na 5 minut (preference uživatele, např. jazyk); 
•    „NID“ na 6 měsíců (nastavení služeb Google a dalších funkcí pro reklamní účely).

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Jestliže používáte účet Google, může společnost Google vždy po uložení nastavení tohoto účtu s tímto účtem spojit vaše používání webu a aplikací a použít informace z vašeho účtu Google pro personalizaci zobrazování. Nepřejete-li si jejich přiřazení ke svému účtu Google, je nutné, abyste se před otevřením naší internetové stránky odhlásili ze služeb Google.
Nebudete-li souhlasit s používáním Google Ads, bude Google zobrazovat jen obecnou reklamu, která nebude vybrána podle informací, které o vás byly získány na této internetové stránce. Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete ještě v nastavení reklamy Google vypnout personalizovanou reklamu: adssettings.google.com.
Bližší informace najdete:
•    v pokynech pro používání osobních údajů: https://policies.google.com/technologies/ads;
•    v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

 

b) Microsoft Advertising (dříve Bing Ads)

Naše internetová stránka používá Microsoft Advertising, službu Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Microsoft používá soubory cookie a podobné technologie, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Použití těchto technologií umožňuje společnosti Microsoft a jejím partnerským internetovým stránkám přepínat zobrazení podle vašich předchozích návštěv na naší či jiných internetových stránkách. K tomu vyhodnocujeme i vaše uživatelské chování a používáme technologie pro retargeting. V této souvislosti získané údaje může společnost Microsoft kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit.
Microsoft Advertising používá pro uvedené účely zejména následující soubory cookie s uvedenou dobou uložení: „_uetsid“ na 24 hodin (ID relace); „_uetvid“ na 16 dní (rozpoznávání návštěvníků, analýza využití a zobrazení personalizované reklamy); „MUID“ na rok (rozpoznávání návštěvníků, analýza využití a zobrazení personalizované reklamy).
Microsoft Advertising ukládá na místní úložiště zejména tyto informace: „_uetsid“ a „_uetvid“ (stejný účel jako příslušné soubory cookie); „_uetsid_exp“ a „_uetvid_exp“ (informace o datu vypršení platnosti souborů cookie).
Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Kromě odvolání vašeho souhlasu máte možnost deaktivovat personalizované zobrazení v Microsoft Advertising nebo v nastavení zobrazování ve vašem účtu Microsoft:
 https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen und http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.
Další informace k tomuto tématu najdete na stránkách nápovědy Microsoft Advertising v ustanoveních Microsoft o ochraně osobních údajů:
 https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 und https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


c) The Trade Desk

Naše internetová stránka používá The Trade Desk, službu společnosti The Trade Desk, Inc. 42 N. Chestnut Street Ventura, CA 93001 USA („The Trade Desk“). The Trade Desk používá soubory cookie a podobné technologie, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Použití těchto technologií umožňuje společnosti The Trade Desk a jejím partnerským internetovým stránkám přepínat zobrazení podle vašich předchozích návštěv na naší či jiných internetových stránkách. V této souvislosti získané údaje může společnost The Trade Desk kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit.
Další informace k tomuto tématu najdete v ustanoveních pro ochranu osobních údajů společnosti The Trade Desk: https://www.thetradedesk.com/general/privacy.

 

d) Google Marketing Platform a Ad Manager (dříve DoubleClick)

Naše internetová stránka používá Google Marketing Platform a den Google Ad Manager, služby, které uživatelům z Evropského hospodářského prostoru, ze Švýcarska a Lichtenštejnska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).
Tyto služby používají soubory cookie a podobné technologie, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Použití těchto služeb umožňuje společnosti Google a jejím partnerským internetovým stránkám přepínat zobrazení podle vašich předchozích návštěv na naší či jiných internetových stránkách. V této souvislosti získané údaje může společnost Google kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.
Google používá zejména následující soubory cookie k uvedenému účelu s příslušnou dobou uložení: 

•    „IDE“ na 13 měsíců (soubor cookie třetího subjektu pro rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky pomocí uživatelského ID, pro vytvoření interakce se zobrazenou personalizovanou reklamou); 
•    „1P_JAR“ na 1 měsíc (optimalizace personalizované reklamy, zamezení vícenásobnému zobrazení stejné reklamy); 
•    „DV“ na 5 minut (preference uživatele, např. jazyk); 
•    „NID“ na 6 měsíců (nastavení služeb Google a dalších funkcí pro reklamní účely).

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Nebudete-li souhlasit s používáním Google Marketing Platform a Ad Manager, bude Google zobrazovat jen obecnou reklamu, která nebude vybrána podle informací, které o vás byly získány na této internetové stránce. Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete ještě v nastavení reklamy Google vypnout personalizovanou reklamu: https://adssettings.google.com/.
Bližší informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/?hl=de.

 

e) Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Naše internetové stránky používají pro marketingové účely službu „Meta Pixel“ sociální sítě Facebook, kterou uživatelům mimo USA a Kanadu poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko a všem dalším uživatelům společnost Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA (dohromady „Facebook“). 
Facebook-Pixel používáme pro analyzování běžného používání našich internetových stránek a pro porozumění účinnosti reklamy („Conversion Tracking“). 
Kromě toho používáme Meta Pixel, abychom vám na základě vašeho zájmu o naše 
produkty zobrazovali individualizované reklamy na sociálních sítích společnosti 
Meta Platforms (jako Facebook a Instagram) („retargeting“). Přitom probíhá pomocí Custom Audience také remarketing cílových skupin. V této souvislosti získané údaje může společnost Meta Platforms kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit. 
Meta Platforms přitom zpracovává údaje, které služba získává na našich webových stránkách pomocí JavaScriptu, souborů cookie a dalších technologií. Patří sem zejména: 

•    informace HTTP záhlaví, jako jsou např. informace o použitém prohlížeči (např. User-Agent, jazyk);
•    informace o událostech, jako je „vyvolání stránky“, o dalších vlastnostech objektů a o tlačítkách, na které návštěvníci webových stránek klikli;
•    online identifikátor, např. IP adresy a, pokud byly poskytnuty, identifikátory nebo ID zařízení vztažené k Facebook Business (např. reklamní ID pro mobilní operační systémy) a informace o stavu deaktivace / omezení sledování (tracking) reklam. 
Facebook Pixel používá pro uvedené účely následující soubory cookie s uvedenou dobou uložení: 
•    „_fbp“ na 3 měsíce (analýza používání a retargeting).

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Přístup k informacím v koncovém zařízení a jejich ukládání se pak opírá o prováděcí zákony směrnice ePrivacy v členských státech EU, v Německu podle § 25 odst. 1 zákona o ochraně údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Vaše osobní údaje se předávají do USA a dalších třetích zemí na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 
V této souvislosti získané údaje může společnost Meta odeslat k vyhodnocení na server v USA a zde je uložit. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme uzavřeli standardní smluvní klauzule.
Pokud jste členy Facebooku nebo Instagramu a pokud jste to společnosti Meta Platforms dovolili nastavením soukromí ve vašem účtu, může Facebook nebo Instagram spojit informace získané o vaší návštěvě u nás spojit s vaším členským účtem a využít pro cílené zobrazování reklam. Nastavení soukromí vašeho profilu na Facebooku si můžete kdykoliv prohlédnout a změnit zde: https://m.facebook.com/privacy/touch/basic/.
Využití údajů získaných mimo Instagram k zobrazování personalizované reklamy na Instagramu můžete zakázat následovně: 
https://de-de.facebook.com/help/instagram/2885653514995517?locale=de_DE.
Nebudete-li souhlasit s používáním služby Meta Pixel, bude Meta Platforms zobrazovat jen obecnou reklamu, která nebude vybrána podle informací, které o vás byly získány na této internetové stránce.
Bližší informace, zejména o společné odpovědnosti a kontaktech, najdete v pokynech společnosti Meta Platforms pro ochranu osobních údajů, zejména pro sociální sítě Facebook a Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

8. On-line přítomnost na sociálních sítích

Jsme přítomni na sociálních sítích, abychom zde mimo jiné komunikovali se zákazníky a zájemci, a abychom informovali o našich produktech a službách.
Údaje uživatelů z dotčených sociálních sítí se zpravidla zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Podle zájmů uživatelů je možné vytvářet uživatelské profily. Za tímto účelem ukládáme na počítače uživatelů soubory cookie a další identifikátory. Podle těchto uživatelských profilů se následně zobrazují reklamy na sociálních sítích a rovněž na internetových stránkách třetích subjektů.
V rámci řízení naší on-line přítomnosti vzniká možnost, abychom získávali informace, jako jsou statistiky o využívání naší on-line přítomnosti, které připravují sociální sítě. Tyto statistiky jsou souhrnné a mohou obsahovat zejména demografické informace a data o interakci s naší on-line přítomností a zde zveřejňovaných příspěvcích a obsahu. Podrobnosti a odkazy k datům sociálních sítí, k nimž máme přístup jakožto provozovatel on-line přítomnosti, najdete v našem seznamu. Vytváření a používání těchto statistik obvykle podléhá společné odpovědnosti. Je-li to relevantní, je níže uvedena příslušná smlouva. 
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na efektivním informování uživatelů a komunikaci s nimi, nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, abychom mohli s našimi zákazníky zůstat v kontaktu a informovat je a také provádět předsmluvní opatření s našimi budoucími zákazníky a zájemci.
Pokud máte účet na sociální síti, je možné, že jakmile vyvoláme váš profil, uvidíme vaše veřejně dostupné informace a média. Sociální síť nám také za určitých okolností umožňuje vás kontaktovat. Takovým případem mohou být přímé zprávy nebo uveřejněné příspěvky. Obsahová komunikace prostřednictvím sociální sítě a zpracování obsahových údajů podléhá odpovědnosti sociální sítě jako messengeru a služby platformy. Pokud převezmeme vaše osobní údaje do vlastních systémů nebo je dále zpracováváme, jsme za ně sami odpovědní. Zpracování probíhá za účelem provedení předsmluvních opatření a ke splnění smlouvy podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
Právní základ vlastní odpovědnosti sociálních sítí při zpracování údajů najdete v informacích o ochraně osobních údajů jednotlivých sociálních sítí. Na následujících odkazech najdete další informace o jednotlivých zpracováních údajů a rovněž možnostech odmítnutí.
Upozorňujeme, že požadavky na ochranu osobních údajů nejlépe uplatníte u jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí, protože jen tito poskytovatelé disponují přístupem k údajům a mohou provádět příslušná opatření. Se svým požadavkem se můžete samozřejmě obrátit také na nás. V takovém případě váš požadavek zpracujeme a předáme poskytovateli sociální sítě. 
Níže je uveden seznam informací k sociálním sítím, na nichž provozujeme naši on-line přítomnost:

•    Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko): Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/policy.php;
•    Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko): prohlášení o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875
•    Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko): 
    Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy
    Opt-out: https://www.google.com/settings/ads;
•    • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko): provoz stránky společnosti LinkedIn se společnou odpovědností na základě smlouvy o společném zpracování osobních údajů (tzv. Page Insights Joint Controller Addendum): https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum; informace o zpracovávaných údajích o otevření stránky a kontakty pro otázky ochrany osobních údajů: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum; prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out;
•    Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko): prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

9. Odesílání údajů do třetích zemí

Jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, využíváme služby, jejichž poskytovatelé částečně sídlí v takzvaných třetích zemích (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor), nebo zde zpracovávají osobní údaje, tedy v zemích, kde ochrana osobních údajů neodpovídá ochraně v Evropské unii. Pokud tomu tak je a Evropská komise nevydala pro dotčené země rozhodnutí o zajištění přiměřené ochrany (článek 45 GDPR), přijali jsme odpovídající preventivní opatření, abychom pro případné odesílané údaje zajistili přiměřenou ochranu. K tomu patří mimo jiné standardní smluvní klauzule Evropské unie nebo závazní interní předpisy o ochraně osobních údajů.
Jestliže to nebude možné, opíráme odesílání osobních údajů o výjimku podle článku 49 GDPR, zejména o váš výslovný souhlas nebo nutnost přenosu kvůli plnění smlouvy či provádění předsmluvních opatření.
Bude-li předpokládáno zaslání do třetího státu a nebude existovat žádné rozhodnutí o přiměřenosti ochrany nebo vhodné záruky, je možné a hrozí nebezpečí, že mohou k přenášeným osobním údajům získat přístup úřady (např. tajné služby) jednotlivých třetích zemí, shromažďovat je a analyzovat a nebude možné zaručit prosazování vašich práv subjektů údajů. O tom vás informuje v banneru pro soubory cookie při získávání vašeho souhlasu.

 

10. Doba uložení

Osobní údaje ukládáme v zásadě jen tak dlouho, jak je to nutné pro plnění účelu, k němuž jsme údaje získali. Pak údaje neprodleně smažeme, pokud je nebudeme ještě potřebovat do uplynutí zákonné lhůty pro účely dokazování u občanskoprávních sporů, kvůli zákonnému povinnému uložení, nebo pokud v konkrétním případě nebude existovat jiný právní základ pro pokračující zpracování vašich údajů podle právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Pro účely dokazování musíme údaje ze smluv uložit ještě tři roky od konce roku, v němž skončil obchodní vztah s vámi. Nejdříve v tento okamžik budou promlčeny případné nároky podle zákonné promlčecí lhůty.
I poté musíme některé vaše osobní údaje ukládat kvůli účetnictví. Zavazuje nás k tomu zákonná dokumentační povinnost vyplývající z obchodního zákoníku, daňového řádu, zákona o bankách, zákona o praní špinavých peněz a zákona o obchodování s cennými papíry. Zde uvedené lhůty pro ukládání dokumentace činí dva až deset roků.

 

11. Vaše práva

Pokud jsou splněny příslušné zákonné požadavky, máte práva subjektu údajů formulovaná v čl. 7 odst. 3, čl. 15-21, čl. 77 GDPR: 

•    právo na odvolání uděleného souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR);
•    právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR);
•    právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme (čl. 15 GDPR);
•    právo na opravu vašich, chybně u nás uložených osobních údajů (čl. 16 GDPR);
•    právo na výmaz svých osobních údajů (čl. 17 GDPR);
•    právo na omezení zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR);
•    právo na přenositelnost vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR);
•    právo na stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Pro uplatnění svých uvedených práv použijte vždy výše uvedené kontaktní údaje. To platí i v případech, kdy budete chtít získat kopie záruk pro doložení přiměřené ochrany osobních údajů. Vaší žádosti o ochranu údajů vyhovíme, budou-li splněny všechny podmínky právních předpisů.
Vaše žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů a naše odpovědi na ně budou pro účely dokumentace uloženy po dobu až tří let a v jednotlivých případech pro určení, výkon nebo ochranu právních nároku i déle. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho zájmu na ochrnu před občanskoprávními nároky podle článku 82 GDPR, vyhnutí se poplatkům podle článku 83 GDPR a rovněž splnění naší právní povinnosti podle čl. 5 odst. 2 GDPR.
Nakonec máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa, kde došlo k domnělému porušení. V Ahlenu (Vestfálsko) je příslušným dozorovým úřadem zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů Severního Porýní-Vestfálska, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

 

12. Právo odvolat souhlas a právo podat námitku

Podle čl. 7 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv odvolat nám udělený souhlas. Pak nebudeme moci nadále zpracovávat osobní údaje, na něž se tento souhlas vztahoval. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Budeme-li zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, jste oprávněni kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Bude-li se jednat o námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, máte obecné právo vznést námitku, kterou musíme akceptovat i bez uvedení důvodů. 
Budete-li chtít uplatnit svá práva na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, stačí neformální sdělení prostřednictvím výše uvedených kontaktů. 
Souhlasy týkající se souborů cookie a podobných technologií můžete jednoduše odvolat v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na stránce.

Svůj souhlas se zpracováním údajů soubory cookie a podobnými technologiemi můžete kdykoli odvolat zrušením příslušných nástrojů, resp. kategorií nástrojů v nastavení Usercentrics:

PŘEJÍT NA NASTAVENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Budeme-li zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jste podle článku 21 GDPR oprávněni vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a uvést důvody týkajících se vaší konkrétní situace a které podle vás dokazují převážení vašich zájmů hodných ochrany. Bude-li se jednat o námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, máte obecné právo vznést námitku, kterou musíme akceptovat i bez uvedení důvodů. Budete-li chtít uplatnit svá práva na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, stačí zaslat e-mail na adresu info[at]kaldewei.de, nebo zaslat neformální dopis na výše uvedenou korespondenční adresu.

 

13. Zabezpečení osobních údajů

Při návštěvě internetové stánky používáme rozšířenou technologii SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci vždy s nejvyšší úrovní šifrování, kterou podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, použijeme namísto toho 128bitovou technologii v3. Že je některá stránka naší internetové prezentace přenášena zašifrovaně, poznáte podle znázorněného symbolu zamčeného klíče nebo zámku v dolní stavové liště vašeho prohlížeče.
V ostatních případech využíváme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před náhodnou či úmyslnou manipulací, částečnou či úplnou ztrátou, zničením nebo proti nepovolenému přístupu třetích subjektů. Naše bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě aktualizována podle stavu technologického vývoje.

 

14. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jedná se o znění z dubna 2023.
Kvůli dalšímu vývoji naší internetové stránky a nabídky, nebo kvůli změněným zákonným případně úředním požadavkům může být nutná změna tohoto prohlášení. Vždy aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů nejdete kdykoliv na internetové stránce https://www.kaldewei.de/datenschutz, kde si je můžete přečíst a vytisknout.