• Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně dat

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností:

Správce: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Německo

E-mail: info[at]kaldewei.de

Podnikového pověřence/podnikovou pověřenkyni pro ochranu osobních údajů ve společnosti Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG lze kontaktovat na výše uvedené adrese, k rukám paní Simone Rosenthal, popřípadě na rosenthal[at]isico-datenschutz.de.

 

1. Shromažďování a ukládání osobních údajů a způsob a účel zpracování

Ochrana osobních údajů a důvěrné zacházení s nimi jsou pro společnost Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG velmi důležité. Chceme proto vysvětlit, které údaje shromažďujeme a jak se tyto údaje zpracovávají a ukládají.

a) Vyvolání webové stránky
Při vyvolání webové stránky www.kaldewei.cz posílá prohlížeč, který používáte na svém koncovém zařízení, automaticky informace serveru naší webové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají v tzv. souboru protokolu. Automaticky jsou přitom shromažďovány následující informace, které jsou uložené až do automatického smazání:

• IP adresa přistupujícího počítače,

• datum a čas přístupu,

• název a URL vyvolaného souboru,

• webová stránka, ze které se přistupuje (referrer URL),

• použitý prohlížeč a příp. operační systém vašeho počítače a dále název vašeho poskytovatele internetového připojení.
 

Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům:

• zabezpečení bezproblémového připojení k naší webové stránce,

• zabezpečení komfortního používání naší webové stránky,

• vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a dále

• k dalším administrativním účelům.


Zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta. 1 písm. f GDPR. Údaje shromažďujeme výhradně k výše uvedeným účelům, ze kterých vyplývá náš oprávněný zájem.

Kromě toho používáme při návštěvě naší webové stránky cookies a analytické služby. Bližší vysvětlení získáte v bodě 3 a 4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

b) Newsletter
Máte možnost objednat si zasílání našeho newsletteru, abychom vás mohli pravidelně informovat o našich výrobcích, akcích a událostech.

Pro objednání zasílání našeho newsletteru používáme takzvaný postup double-opt-in, tzn. že vám budeme newsletter posílat e-mailem teprve tehdy, když v našem informačním e-mailu kliknutím na odkaz potvrdíte, že vám patří uvedená e-mailová adresa. Když e-mailovou adresu potvrdíte, budeme vaše osobní údaje ukládat tak dlouho, dokud zasílání newsletteru nezrušíte. Ukládání údajů slouží k tomu, abychom vám mohli posílat newsletter a další reklamní materiály, které jsou pro vás relevantní, a mohli jsme doložit vaše přihlášení. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Abychom vám mohli posílat co možná nejlepší informace cíleně podle vašich osobních preferencí, shromažďujeme kromě vaší e-mailové adresy v závislosti na způsobu přihlášení zasílání newsletteru případně ještě další informace, jako např. zemi původu a pozadí vaší činnosti.

Volitelně vás požádáme o další informace, jako křestní jméno a příjmení, oslovení, titul, jazyk, název firmy, adresu, telefonní číslo, hlavní zájmy a podrobnosti k vaší firmě (např. velikost výstavního prostoru). Pokud jste udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GPDR, použijeme vaše osobní údaje k dalšímu uzpůsobení našich newsletterů cíleně podle vašich osobních preferencí a dále k zasílání dalších reklamních materiálů, pokud si to výslovně přejete. Dále budeme vaše osobní údaje porovnávat s našimi stávajícími údaji o zákaznících.

Zasílání newsletteru můžete kdykoli odhlásit, například prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Samozřejmě také stačí, když nám to sdělíte na výše uvedené kontaktní údaje nebo na kontaktní údaje uvedené v newsletteru (např. e-mailem nebo dopisem).
 

c) Kontakt
Pokud nám pošlete údaje v rubrikách Výrobek, Kontakt, Servis, Inspirace nebo Kariéra (např. při objednání informačního materiálu), požádáme vás, abyste uvedli své jméno, adresu nebo e-mailovou adresu a další osobní údaje. Tyto údaje ukládáme, abychom mohli splnit váš požadavek.

U všech údajů se nejedná o povinné údaje. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou *.

Zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktu s námi provádíme podle čl. 6 odst. 1 věta1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

Osobní údaje, které shromažďujeme při používání kontaktního formuláře, budou po vyřízení vašeho požadavku (maximálně do 60 dnů) automaticky smazány, pokud jste neodsouhlasili další zpracování pro účely zasílání newsletterů/reklamních materiálů.
 

d) Žádosti o pracovní místa
Můžete se u nás prostřednictvím našeho systému managementu výběrových řízení ucházet o volná pracovní místa. Účelem shromažďování osobních údajů je výběr uchazečů s cílem eventuálního navázání pracovního poměru. Pro přijetí a zpracování vaší žádost shromažďujeme zejména následující údaje: křestní jméno a příjmení, adresu a další kontaktní údaje, datum narození, podklady uchazeče (např. vysvědčení, životopis), datum nejbližšího možného nástupu a představu o mzdě. Právním základem pro zpracování podkladů uchazeče je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b a čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 BDSG (německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů).

Údaje shromážděné při výběrovém řízení budou bezprostředně po uzavření výběrového řízení, nejpozději ale 6 měsíců po podání, smazány, ledaže byste zvlášť odsouhlasili uložení těchto údajů.
 

e) Ankety a výherní soutěže
Když se zúčastníte některé naší ankety, použijeme vaše údaje k průzkumu trhu a mínění. Údaje vyhodnocujeme zásadně anonymně pro interní účely. Pokud se ankety výjimečně nevyhodnocují anonymně, budou se údaje shromažďovat výhradně s vaším souhlasem. U anonymních anket nelze GDPR použít a u výjimečně osobních vyhodnocení je právním základem výše uvedený souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

V rámci výherních soutěží používáme vaše údaje za účelem provádění výherní soutěže a informování o výhře. Podrobné informace najdete případně v podmínkách účasti pro příslušnou výherní soutěž. Právním základem pro zpracování je smlouva o výherní soutěži podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.
 

f) Registrace
Máte možnost zaregistrovat se v naší oblasti pro přihlášení, abyste mohli využívat všechny funkce naší webové stránky. Údaje, které musíte povinně zadat (firma, kategorie, jméno, adresa, e-mailová adresa), jsme pomocí označení zvýraznili jako povinná políčka. Bez těchto údajů není registrace možná. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
 

g) Bathroom Planner

You have the opportunity to use our 3D Online Bathroom Planner, to create your individual bathroom design.
You have the opportunity to register for our bathroom planner in order to utilise our planning tool’s full range of functions. You can receive your personal plan as a PDF file by e-mail. You can reload and edit your plan at any time. The data you are obliged to provide (email address, title, forename, surname, country, category) are marked as mandatory fields. Without these data, registration is not possible. The legal basis for the processing is Article 6(1)(b) of the GDPR.

 

2. Předávání údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám k jiným účelům než dále uvedeným.
Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, když:

• jste k tomu dali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR,

• je předání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující chráněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly předány,

• v případě, že pro předání existuje právní povinnost podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR nebo

• je to právně přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR nezbytné pro splnění smluvních vztahů.
 

Část zpracování údajů mohou provádět naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů k nim mohou patřit zejména marketingové agentury a poradenské firmy, výpočetní střediska, která ukládají naši webovou stránku a naše databáze, a poskytovatelé IT služeb, kteří provádějí údržbu našich systémů. Je možné také předávání údajů v rámci naší skupiny podniků. Pokud údaje předáváme našim poskytovatelům služeb, smí údaje používat výhradně pro plnění svých úkolů.

Poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pověřili. Jsou smluvně vázáni našimi pokyny, mají vlastní technická a organizační opatření na ochranu práv subjektů údajů a pravidelně je kontrolujeme.   

Kromě toho může dojít k předání v souvislosti s úředními žádostmi, soudními usneseními a soudními řízeními, pokud je to nezbytné pro vymáhání a prosazování práva.
 

a) Poskytovatelé e-mailového marketingu
K provádění našeho e-mailového marketingu využíváme služeb společnosti port-neo Freiburg GmbH (Engesserstraße 4a, 79108 Freiburg, Německo). Za tímto účelem jí předáváme vaše kmenové údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu a příp. firmu, referenční skupinu, telefonní číslo, webovou stránku) a dále vaše přihlašovací údaje (IP adresu, souhlas, datum záznamu). Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, spočívající v našem oprávněném zájmu na efektivním provádění propagace výrobků a komunikace se zákazníky, poskytování informačního a pracovního materiálu, získávání kontaktů a generování poptávek. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti využíváme služeb společnosti port-neo Freiburg GmbH.

b) Poskytovatelé webového marketingu
Využíváme služeb firmy Marketing Factory Consulting GmbH (Marienstr. 14, 40212 Düsseldorf, Německo) k přípravě naší webové stránky a funkcí, které jsou s tím spojené. Za tímto účelem je částečně nezbytné předat jí vaše kmenové a uživatelské údaje. Právním základem jde zde čl. 1 písm. f GDPR, spočívající v našem oprávněném zájmu na poskytování zajímavé a užitečné webové stránky pro reprezentaci naší firmy, propagaci výrobků a informování zákazníků. Další informace k ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Marketing Factory Consulting GmbH.
 

c) Poskytovatelé reklamních prostředků, zasílání katalogů
Pro zasílání reklamních prostředků, jako katalogů, používáme firmu PROWERB Werbe- und Versandservice GmbH (Huissener Straße 7–9, 47533 Kleve, Německo). Abychom vám mohli posílat katalogy atd., musíme vaše kmenové a uživatelské údaje předat této firmě. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, spočívající v našem oprávněném zájmu na efektivním zasílání zajímavých reklamních prostředků, jako katalogů a vzorníků barev. Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Prowerb.
 

d) Lokalizace návštěvníků webové stránky
Pro přesměrování uživatelů webové stránky na odpovídající verzi naší webové stránky pro příslušnou zemi používáme službu GeoIP od firmy MaxMind Inc (14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA). Za tímto účelem je vaše IP adresa předána této společnosti. Protože se přenáší do USA, zavázala se společnost MaxMind k dodržování dohody EU-US Privacy Shield, aby byla zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, spočívající v našem zájmu, abychom mohli zákazníkům zobrazovat naši webovou stránku relevantním způsobem.

Další podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti MaxMind Inc. ent.
 

e) Webinář Abychom umožnili uživatelům webových stránek účastnit se webinářů, spolupracujeme s poskytovatelem služeb ieQ-systems GmbH & Co. KG (Fridtjof-Nansen-Weg 8, 48155 Münster). Při přihlášení do webináře uvedete své údaje, tzn. jméno/příjmení, společnost a e-mailovou adresu uvedenému poskytovateli služeb, aby vám mohl poslat informace o této události. Vaše data zpracováváme na základě oprávněného zájmu poskytovat webináře uživatelům webové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Bez zpracování není účast na webináři možná. Další informace k ochraně vašich údajů v rámci webináře naleznete online zde: www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance.

 

3. Cookies

Za určitých okolností ukládáme ve vašem počítači některé informace v podobě takzvaných „cookies“, abychom mohli naši webovou stránku optimalizovat podle vašich preferencí.

Cookies jsou malé textové soubory, které generuje webový server a prostřednictvím používaného internetového prohlížeče se ukládají v počítačovém systému uživatele. Většina námi používaných cookies se po skončení relace prohlížeče z vašeho pevného disku zase smaže (takzvané dočasné cookies). Ostatní cookies zůstávají ve vašem počítači a umožňují nám váš počítač znovu rozpoznat při příští návštěvě (tzv. ID cookies) na základě protokolových dat (návštěva naší webové stránky včetně data a času, typ prohlížeče, operační systém, výrobky firmy KALDEWEI, které jste si na naší webové stránce prohlíželi).

Slouží k rozpoznání vašeho počítače i na jiných webových stránkách, které jsou součástí reklamní sítě Google, aby se vám zobrazovaly doporučené výrobky firmy KALDEWEI, které na základě protokolových dat odpovídají vašim pravděpodobným zájmům. Tyto cookies se po příslušné stanovené době automaticky smažou.

Cookies vaše koncové zařízení nikterak nepoškozují, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V cookie jsou uložené informace, které vznikají vždy specificky v souvislosti s použitým koncovým zařízením. To ale neznamená, že bychom tím získali bezprostředně informaci o vaší identitě.

Uživatelské profily, které umožňuje tato tzv. technologie retargetingu, jsou v souladu se zákonnými předpisy vytvářeny tak, že bez dalšího není možné při surfování na internetu odhalit souvislost s příslušnou osobou.
Používání ID cookies pro reklamu podle zájmů můžete kdykoli zakázat tím, že na následujících stránkách kliknete na odkazy zobrazené níže:

V případě odmítnutí reklamy podle zájmů bude tato informace uložená v tzv. opt-out-cookie tak dlouho, dokud tyto cookies nesmažete.

To, zda se budou cookies vůbec ukládat, můžete sami určit v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče tím, že například již předem nebudete akceptovat žádné cookies nebo je budete akceptovat jen na základě dotazu, nebo můžete stanovit, že se cookies po každém zavření prohlížeče smažou. Upozorňujeme, že může být omezené používání určitých služeb nebo používání portálu a že určité služby nebo části portálu správně fungují pouze ve spojení s ukládáním cookies.

Pokud zpracování údajů pro výše uvedené účely probíhá s vaším souhlasem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Jinak se zpracování údajů provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (oprávněné zájmy), přičemž naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetích stran, pokud není uvedeno jinak, mají konkurenční a ekonomickou povahu.

 

K shromažďování a správě souhlasů se zpracováním údajů pomocí souborů cookie a k přijímání případných odvolání používáme nástroj Consent-Management společnosti Usercentrics.
Příjemce vašich údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1. e) GDPR je Usercentrics GmbH. V rámci zpracování objednávky KALDEWEI předává osobní údaje (údaje o souhlasu) společnosti Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Mnichov jako zpracovateli. Jako údaje o souhlas jsou chápány následující údaje: Datum a čas návštěvy resp. souhlasu/odmítnutí, informace o zařízení, anonymizovaná IP adresa. Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností (prokazovací povinnost v souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR) a související dokumentace k souhlasům, a tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K ukládání dat je používáno místní úložiště.
Data souhlasu budou uložena po dobu 3 let. Data budou uložena v Evropské unii. Další informace o shromážděných datech a možnostech kontaktu naleznete na adrese https://usercentrics.com/privacy-policy/.

 

Přehled doby uložení naleznete zde.

 

 

4. Analytické nástroje

a) Trackingové nástroje
Pokud se zpracování údajů pro níže popsaná trackingová opatření, provádí s vaším souhlasem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Jinak se zpracování údajů provádí na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ty existují v našem oprávněném zájmu na podobě naší webové stránky odpovídající poptávce a na její nepřetržité optimalizaci. Kromě toho používáme trackingová opatření pro statistické zaznamenávání používání naší webové stránky a za účelem vyhodnocování optimalizace naší nabídky pro vás.

V následujícím seznamu námi používaných technologií najdete navíc vždy informace k možnostem odmítnutí našich analytických opatření pomocí takzvaných opt-out-cookies. Upozorňujeme, že po smazání všech cookies ve vašem prohlížeči, nebo pokud později použijete jiný prohlížeč a/nebo profil, musíte opt-out-cookie uložit znovu.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů jsou uvedené u jednotlivých trackingových nástrojů.
 

b) Google Tag Manager
Naše webová stránka používá Google Tag Manager, službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tag Manager slouží pro správu trackingových nástrojů a dalších služeb, takzvaných kódů na webových stránkách. Tag je prvek, který se uloží ve zdrojovém kódu naší webové stránky, aby například zaznamenával stanovené uživatelské údaje. Google Tag Manger nepoužívá cookies. Google Tag Manager zabezpečuje, že uživatelské údaje, které potřebují naši partneři (srovn. k tomu výše popsané procesy zpracování údajů), jsou předávány těmto partnerům. Údaje se částečně zpracovávají na serveru Google v USA. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield. Bližší informace k tomu naleznete v informacích společnosti Google ke službě Tag Manager.
 

c) Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookies a podobné technologie, abychom mohli naši webovou stránku analyzovat a zlepšovat na základě vašeho uživatelského chování. Údaje, které vznikají v této souvislosti, může společnost Google přenášet za účelem vyhodnocení na server v USA a tam je ukládat. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome). Vaše IP adresa bude ale před vyhodnocením uživatelských statistik zkrácena, takže není možné žádným způsobem vyvozovat vaši identitu. Za tímto účelem byla služba Google Analytics na naší webové stránce rozšířena o kód „anonymizeIP“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres.
Společnost Google bude zpracovávat informace získané pomocí cookies za účelem vyhodnocování všeho používání webové stránky, vytváření reportů o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu.

Jak bylo výše popsáno, můžete si nakonfigurovat prohlížeč tak, aby cookies zakázal, nebo můžete shromažďování údajů, které vytvářejí cookies a které se týkají vašeho používání naší webové stránky, zakázat v nastaveních cookies (https://adssettings.google.com) v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Alternativně můžete zabránit zpracovávání těchto údajů společností Google také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče poskytovaný společností Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) (nefunguje u mobilních koncových zařízení).

Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) společnosti Google Analytics.
 

d) Google Adwords Conversion Tracking
Naše webová stránka používá služby „AdWords Conversion-Tracking“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocí „AdWords Conversion-Tracking“ jsou zaznamenávány a analyzovány námi stanovené akce zákazníků (jako například kliknutí na inzerát, vyvolání stránky, stahování). Služba k tomu používá cookies a podobné technologie. Údaje, které vznikají v této souvislosti, může společnost Google přenášet za účelem vyhodnocení na server v USA a tam je ukládat. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Pokud používáte účet Google, může Google v závislosti na nastaveních, uložených v účtu Google, spojit vaše prohlížení webové stránky a aplikace s účtem Google a informace z účtu Google použít k inzerátům cíleným podle vašich osobních preferencí. Pokud si toto přiřazení ke svému účtu Google nepřejete, je nutné, abyste se před zobrazením naší stránky s kontaktem odhlásili ze svého účtu Google.

Jak je výše popsáno, můžete si prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookies zakázal. Navíc můžete v nastaveních cookies (https://adssettings.google.com) v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google zakázat, aby společnost Google používala cookies k reklamním účelům.
Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů (https://policies.google.com/privacy) společnosti Google.
 

e) Tracking newsletterů
Používáme metody trackingu newsletterů běžné na trhu, jako sledování otevření e-mailu, kliknutí na odkazy atd., abychom vám mohli poskytovat informace specifické pro vaši cílovou skupinu a mohli jsme pro vás optimalizovat naše obsahy. Chceme našim zákazníkům nabízet co možná nejrelevantnější obsahy, a proto chceme lépe pochopit, o co se čtenáři skutečně zajímají. Pokud si nepřejete analyzování svého uživatelského chování, nemůžete službu zasílání newsletteru používat.
 

 

5. Reklamní nástroje

Cookies a podobné technologie používáme také k reklamním účelům. Některé údaje o přístupu, které vznikají při používání naší webové stránky, se používají pro cílenou reklamu podle zájmů. Analýza a vyhodnocování těchto údajů o přístupu nám umožňuje zobrazovat vám na naší webové stránce a na webových stránkách jiných nabízejících firem reklamu cíleně podle vašich osobních preferencí. To znamená reklamu, která odpovídá vašim skutečným zájmům a potřebám.

Pokud zpracování údajů pro zpracování údajů, popsané v následující části probíhá s vaším souhlasem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Jinak se zpracování údajů provádí na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, spočívající v našem oprávněném zájmu na propagaci našich výrobků a služeb podle osobních preferencí.

V následujícím odstavci bychom vám chtěli blíže vysvětlit tyto technologie a firmy, které k tomu používáme.
 

a) Bing Ads
Naše webová stránka používá Bing Ads, službu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Microsoft používá cookies a podobné technologie, aby se vám zobrazovaly relevantní inzeráty. Používání těchto technologií umožňuje společnosti Microsoft a jejím partnerským webovým stránkám zařazování inzerátů na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Údaje, které vznikají v této souvislosti, může společnost Microsoft přenášet za účelem vyhodnocení na server v USA a tam je ukládat. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Microsoft zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče (jak je popsáno výše); upozorňujeme ale, že v tom případě se může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů pro Microsoft, které jsou vytvářeny pomocí cookies a vztahují se k vašemu používání webové stránky, a dále zpracování těchto údajů společností Microsoft tím, že na stránce společnosti Microsoft pro odmítnutí deaktivujete cílené inzeráty podle osobních preferencí.

Alternativně můžete odmítnutí provést pomocí příslušných nastavení na webových stránkách TrustArc nebo Your Online Choices, které poskytují společně možnost tohoto odmítnutí pro velké množství provozovatelů reklam. Obě stránky umožňují najednou deaktivovat veškeré inzeráty pro nabízející společnosti uvedené v seznamu pomocí opt-out-cookies nebo alternativně provést nastavení pro každou nabízející společnost zvlášť. Upozorňujeme, že po smazání všech cookies ve vašem prohlížeči, nebo pokud později použijete jiný prohlížeč a/nebo profil, musíte opt-out-cookie uložit znovu.

Bližší informace k tomu naleznete také v pravidlech pro ochranu osobních údajů společnosti Microsoft.

b) The Trade Desk
Naše webové stránky používají The Trade Desk, službu společnosti The Trade Desk, Inc. 42 N. Chestnut Street Ventura, CA 93001 USA. The Trade Desk používá soubory cookie a podobné technologie k prezentaci reklam, které jsou pro vás relevantní. Používání těchto technologií umožňuje The Trade Desk a jeho partnerským webům umisťovat reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Údaje, které vznikají v této souvislosti, může společnost The Trade Desk přenášet za účelem vyhodnocení na server v USA a tam je ukládat. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost The Trade Desk zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield.

Bližší informace k tomu naleznete v pravidlech pro ochranu osobních údajů společnosti The Trade Desk.

c) Marketingová platforma Google a Správce reklam Google (Ad Manager)
Naše webové stránky používají marketingovou platformu Google a Správce reklam Google (Ad Manager), služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko pro všechny uživatele z Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a Lichtenštejnska a společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pro všechny ostatní uživatele (dále jen „Google“). Tyto služby používají cookies a podobné technologie k prezentaci reklam, které jsou pro vás relevantní. Používání těchto technologií umožňuje Google a jejím partnerským webům umisťovat reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Údaje, které vznikají v této souvislosti, může Google přenášet za účelem vyhodnocení na server v USA a tam je ukládat. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se Google zavázal k dodržování dohody EU-US Privacy Shield.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce webu. Můžete také společnosti Google zabránit v shromažďování dat generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webu a ve zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče pro nastavení reklam. Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete deaktivovat tlačítko „Personalizovaná reklama“ v nastavení Google pro reklamu. V takovém případě Google zobrazí pouze obecnou reklamu, která nebyla vybrána na základě shromážděných informací o vás.

Bližší informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

d) Značky Facebooku pro konverzi a přesměrování
Pro marketingové účely používají naše webové stránky tzv. značky pro převod a přesměrování (také nástroj „Facebook pixel“) sociální sítě Facebook, což je pro uživatele mimo USA a Kanadu služba poskytovaná společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“) a pro všechny ostatní uživatele služba poskytovaná společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook“). Facebook pixel používáme k analýze obecného využití našich webových stránek a k zjišťování účinnosti reklamy na Facebooku („konverze“). Rovněž Facebook pixel používáme k tomu, abychom vám prezentovali individualizovaná reklamní sdělení na základě vašeho zájmu o naše produkty („přesměrování“). Facebook zpracovává data, která služba shromažďuje na našich webových stránkách prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a podobných technologií ukládání.

Údaje, které vznikají v této souvislosti, může Facebook přenášet za účelem vyhodnocení na server v USA a tam je ukládat. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se Facebook zavázal k dodržování dohody EU-US Privacy Shield.

Pokud jste členem Facebooku a dali jste Facebooku prostřednictvím nastavení soukromí na vašem účtu svolení, může Facebook rovněž propojit získané informace o vaší návštěvě s vaším účtem a použít je pro cílené umístění reklam na Facebooku. Nastavení soukromí svého profilu na Facebooku můžete kdykoli zobrazit a změnit.

Pokud deaktivujete zpracování dat pomocí Facebooku, zobrazí Facebook pouze obecné reklamy Facebooku, které nejsou vybrány na základě shromážděných informací o vás.

Bližší informace k tomu naleznete v pravidlech pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook.

 

6. Pluginy pro sociální sítě

Na naší webové stránce používáme pluginy pro sociální sítě. Pokud zpracování údajů pro sociální pluginy probíhá s vaším souhlasem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Jinak se zpracování údajů provádí na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Tyto oprávněné zájmy vycházejí ze snahy o zvýšení povědomí o naší společnosti pomocí sdílení obsahů na sociálních sítích a ze snahy o rozšíření našeho dosahu.. Reklamní účel, který je v pozadí, je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou osobních údajů musí zabezpečit příslušná společnost.

Pro ochranu vašich údajů používáme při implementaci řešení „Shariff“. Díky němu jsou tato tlačítka na webové stránce začleněná pouze jako obrázek, který obsahuje prolinkování s příslušnou webovou stránkou společnosti, které toto tlačítko náleží. Zamýšlené funkce pluginů pro sociální sítě, tedy zejména předávání informací a uživatelských údajů těmto společnostem, proto nejsou aktivní hned při navštívení webových stránek naší služby, nýbrž teprve když pluginy sociálních sítí aktivujete kliknutím na určené tlačítko.

Více informací k řešení Shariff naleznete zde: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naší webové stránce jsme začlenili tlačítka sociálních sítí následujících společností:

a) Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) – účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy) společnosti Facebook Inc.

b) Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – USA) – účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Google LLC a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů (https://policies.google.com/privacy/update?hl=de) společnosti Google LLC.


c) Twitter, Inc. (1355 Market Street – Suite 900 San Francisco – CA 94103 – USA) – účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Twitter, Inc. a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů (https://twitter.com/de/privacy#update) společnosti Twitter, Inc.

d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů (https://help.instagram.com/155833707900388) společnosti Instagram.

e) Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA – další informace naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest, které si můžete zobrazit na http://pinterest.com/about/privacy/.

f) XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo – další informace naleznete v informacích o ochraně osobních údajů pro tlačítko Share společnosti XING Share-Button na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

g) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA – podrobnosti ke shromažďování osobních údajů společností LinkedIn a k vašim právům a možnostem nastavení naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn. Tyto informace naleznete na http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

7. Začleněné obsahy

a) YouTube
Na naší webové stránce používáme videa společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, která patří společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do naší internetové nabídky jsme začlenili videa YouTube, která jsou uložená na http://www.youtube.com a lze je přímo přehrávat z naší webové stránky. Pokud zpracování údajů popsané níže probíhá s vaším souhlasem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Jinak se zpracování údajů provádí na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, založené na našem oprávněném zájmu o zvýšení atraktivity našich webových stránek prostřednictvím zapojení videí.

Když navštívíte webovou stránku, obdrží YouTube informaci, že jste si vyvolali příslušnou podstránku našich webových stránek. Navíc jsou předávány údaje uvedené v části „Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů“. Děje se to nezávisle na tom, zda existuje na YouTube uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášení, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášení k účtu na Googlu, přiřadí se vaše údaje přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje v uživatelských profilech a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro úpravu své webové stránky podle potřeby. Takové vyhodnocování probíhá zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeby a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vytváření těchto uživatelských profilů odmítnout, přičemž se pro uplatnění tohoto práva musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu svého soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a zavázala se k dodržování dohody EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

b) Google Maps
Naše webová stránka používá mapovou službu Google Maps společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby bylo možné začlenit námi používaný mapový materiál Google a zobrazit ho ve vašem prohlížeči, musí váš prohlížeč při vyvolání stránky s kontaktem navázat spojení se serverem Google, který se může nacházet také v USA. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield. Google tím získá informaci, že z IP adresy vašeho zařízení byla na naší webové stránce vyvolána stránka s kontaktem. Pokud popisované zpracování údajů probíhá s vaším souhlasem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Jinak se zpracování údajů provádí na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, založené na našem oprávněném zájmu o zapojení mapové služby pro navázání kontaktu.

Když si na naší webové stránce vyvoláte mapovou službu Google a jste přitom přihlášení ke svému profilu na Googlu, může Google tuto skutečnost navíc spojit s vaším profilem na Googlu Pokud si přiřazení ke svému profilu na Googlu nepřejete, je nutné, abyste se před vyvoláním naší stránky s kontaktem odhlásili ze svého profilu na Googlu. Google ukládá vaše údaje a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a pro personalizované zobrazení Google Maps. Shromažďování těchto údajů společností Google můžete odmítnout.

Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a doplňujících podmínkách užívání pro Google Maps.

 

8. Doba uložení

Osobní údaje zásadně ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, na základě kterých údaje shromažďujeme. Poté údaje neprodleně smažeme, ledaže bychom údaje potřebovali ještě do uplynutí zákonné promlčecí lhůty pro účely dokazování pro občanskoprávní nároky nebo na základě zákonných povinností uchovávání záznamů.

Pro účely dokazování musíme uchovávat smluvní údaje ještě tři roky od konce roku, ve kterém obchodní vztahy s vámi skončily. Případné nároky se promlčí po uplynutí zákonné obvyklé promlčecí lhůty nejdříve k tomuto okamžiku.

 

9. Práva subjektu údajů

Máte právo:

• Podle čl. 15 GDPR získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete vyžadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, máte právo požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu, můžete vyžadovat informace o zdroji svých osobních údajů, pokud nebyly získány námi, a dále o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o podrobnostech;

• Podle čl. 16 GDPR vyžadovat bez zbytečného odkladu opravení nesprávných nebo neúplných uložených osobních údajů, které se vás týkají;

• Podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání uložených osobních údajů, které se vás týkají, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

• Podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich vymazání pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;

• Podle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání jinému správci;
 

Podle čl. 7 odst. 3, čl. 21 GDPR právo na odvolání souhlasu a právo vznést námitku (viz 10. Právo na odvolání souhlasu a právo vznést námitku). Pro uplatnění svých práv, která jsou zde popsaná, se můžete kdykoli obrátit na výše uvedené kontakty. To platí také, pokud chcete obdržet kopie záruk pro doložení přiměřené úrovně ochrany osobních údajů.

Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, který je pro nás příslušný. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V Ahlenu (Vestfálsko) je příslušný dozorový úřad: Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů v Severním Porýní-Vestfálsku, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Německo.

 

10. Právo na odvolání souhlasu a právo vznést námitku

Podle článku 7 odst. 2 GDPR máte právo souhlas, který jste nám udělili, kdykoli odvolat. To má za následek, že do budoucna již nebudeme pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založené na tomto souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte podle čl. 21 GDPR právo vznést proti zpracování svých údajů námitku a sdělit nám důvody týkající se vaší konkrétní situace, na základě kterých podle vašeho názoru převažují vaše zájmy. Pokud se jedná o námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte všeobecné právo vznést námitku, kterou musíme přijmout i bez udání důvodů. Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání souhlasu nebo právo vznést námitku, stačí poslat e-mail na info[at]kaldewei.de nebo dopis bez stanovené formy na výše uvedenou adresu.


 

11. Zabezpečení údajů

Při návštěvě webové stránky používáme rozšířený protokol SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s příslušným nejvyšším stupněm šifrování, které podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, použijeme místo toho technologii 128bitového šifrování v3 . To, zda se konkrétní stránka našich webových stránek přenáší zašifrovaně, poznáte podle zobrazeného zavřeného klíče, respektive symbolu zámku na dolní stavové liště svého prohlížeče.

Jinak používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili před náhodným nebo úmyslným zmanipulováním, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem.

Naše webová stránka používá Google reCAPTCHA, službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA zabraňuje, aby automatizovaný software (tzv. bot) prováděl na webové stránce neoprávněné aktivity, tzn. že se kontroluje, zda zadání provádějí skutečně lidé. Aby to bylo možné zjistit, zpracovávají se následující údaje:

Referrer (adresa stránky, na které se Captcha používá), IP adresa, cookies ukládané společností Google, chování uživatele při zadávání (např. odpověď na otázku reCAPTCHA, rychlost zadávání do políček formuláře, pořadí výběru políček formuláře uživatelem), typ prohlížeče, pluginy prohlížeče, velikost a rozlišení prohlížeče, datum, jazykové nastavení, pokyny pro zobrazení (CSS) a skripty (Javascript).

Dále Google načítá cookies z jiných služeb Google, jako je např. Gmail, vyhledávání a Analytics. Pokud si toto přiřazení ke svému účtu Google nepřejete, je nutné, abyste se před zobrazením naší stránky s kontaktem odhlásili ze svého účtu Google.

Uvedené údaje se zašifrovaně posílají společnosti Google. Vyhodnocení Googlu rozhoduje o tom, v jaké podobě se Captcha na stránce zobrazí. Pro případ, že se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google zavázala k dodržování dohody EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů (https://policies.google.com/privacy) společnosti Google.

 

12. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné dubnu 2020.

V důsledku dalšího vývoje naší webové stránky a nabídek nebo na základě změněných zákonných nebo úředních předpisů může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat a vytisknout na webové stránce na https://www.kaldewei.cz/ochrana-udaju/.