1. Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně dat

Ochrana osobních údajů na internetových stránkách

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů správcem:

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen

E-mail: info[at]kaldewei.de

Jako pověřence pro ochranu osobních údajů u společnosti Franz Kaldewei GmbH & Co. KG kontaktujte paní Simone Rosenthalovou na výše uvedené adrese společnosti, nebo e-mailem na rosenthal[at]isico-datenschutz.de.

 

1. Shromažďování a ukládání osobních údajů a rovněž způsob a účel jejich zpracování

Ochraně osobních údajů a jejich důvěrnému zpracování přikládá společnost Franz Kaldewei GmbH & Co. KG velký význam. Proto bychom chtěli objasnit, které osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme a ukládáme.


a) Otevření internetové stránky
Při otevření internetové stránky www.kaldewei.cz odešle prohlížeč používaný na vašem koncovém zařízení automaticky informace na server, kde je naše internetová stránka umístěna. Tyto informace se dočasně uloží v takzvaném souboru záznamů. Automaticky získané a až do automatického smazání jsou uložené tyto informace:

• IP adresa přistupujícího počítače,

• datum a čas přístupu,

• název a URL vyžádaného souboru,

• internetová stránka, odkud se přístup uskutečnil (URL doporučující stránky),

• použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název poskytovatele vašeho připojení k internetu.
 

Uvedené údaje zpracováváme pro tyto účely:

• zajištění bezproblémového připojení k internetové stránce,

• zajištění komfortního používání internetové stránky,

• vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability a

• další administrativní účely.
 

Zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Údaje shromažďujeme pouze pro výše uvedené účely, z nichž vyplývá náš oprávněný zájem.

Kromě toho používáme při návštěvě naší internetové stránky soubory cookie a podobné technologie. Podrobnosti najdete v bodech 3 až 6 tohoto prohlášení.
 

b) Zpravodaj
Máte možnost objednat si náš zpravodaj, kde vás pravidelně informujeme o našich produktech a akcích.

Při objednání našeho zpravodaje používáme takzvaný postup dvojího souhlasu, tzn. zpravodaj vám zašleme e-mailem teprve tehdy, když v našem informačním e-mailu kliknutím na odkaz potvrdíte, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy. Pokud svou e-mailovou adresu potvrdíte, uložíme vaše údaje na dobu, po kterou budete náš zpravodaj odebírat. Toto uložení slouží k tomu, abychom vám mohli zasílat zpravodaj a další relevantní reklamní materiály a abychom byli informováni o vašem přihlášení. Právním základem zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR.

Abychom vám mohli poskytovat informace co nejlépe a individuálně, shromažďujeme kromě vaší e-mailové adresy podle způsobu odběru zpravodaje případně ještě další informace, např. zemi původu a pozadí vaší činnosti.

Můžeme vás požádat o další informace, jako jsou jméno a příjmení, oslovení, titul, jazyk, název firmy, adresa, telefonní číslo, hlavní zájmy a podrobnosti o vaší firmě (např. velikost). Budete-li s tím podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR výslovně souhlasit, použijeme vaše osobní údaje k další personalizaci našeho zpravodaje a rovněž k zasílání různých reklamních materiálů, budete-li si to výslovně přát. Dále vaše osobní údaje srovnáváme s našimi stávajícími údaji o zákaznících.

Abychom vás mohli obsloužit a optimalizovat vám určený obsah podle informací o specifické cílové skupině, používáme na trhu obvyklé metody sledování jako otevření e-mailu, odkazy, na něž jste klikli, apod. Chceme našim zákazníkům nabízet co možná nejrelevantnější obsah, a proto bychom chtěli lépe vědět, o co se čtenáři skutečně zajímají. Nebudete-li si přát, abychom u vás analyzovali chování uživatele, službu zpravodaje nevyužívejte.

Odběr můžete kdykoliv odhlásit, například pomocí odkazu na konci každého zpravodaje. Samozřejmě postačuje i oznámení na výše nebo ve zpravodaji uvedené kontaktní údaje (např. e-mailem nebo poštou).
 

c) Kontakt
Jestliže nám odešlete údaje v rubrikách Produkt, Kontakt, Služby, Inspirace nebo Kariéra (např. při objednání informačních materiálů), požádáme vás o jméno, adresu nebo e-mailovou adresu a další osobní údaje. Tyto údaje ukládáme, abychom mohli realizovat vaši objednávku.

Ne všechny údaje jsou povinné. Povinné údaje jsou označeny *.

Zpracování údajů pro účely navázání kontaktu s námi probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR a na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které shromáždíme kvůli použití kontaktního formuláře, budou po uplynutí platnosti vámi zadaného požadavku (do nanejvýš 60 dnů) automaticky smazány, nebudete-li souhlasit s dalším zpracováním pro účely zasílání zpravodajů / reklamních materiálů.“
 

d) Nabídka pracovních míst
V našem systému řízení náboru se můžete přihlásit na volná pracovní místa. Účelem sběru údajů je výběr uchazeče k možnému uzavření pracovního poměru. Pro přijetí a zpracování vaší žádosti o pracovní místo shromažďujeme zejména tyto údaje: jméno a příjmení, adresu a další kontaktní informace, datum narození, podklady pro nábor (např. certifikáty, životopis), datum nejbližšího možného nástupu a požadovanou mzdu. Právním základem zpracování vašich náborových podkladů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) a čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 BDSG.

Údaje shromážděné v průběhu přijímacího řízení ihned po jeho ukončení, a nejpozději 6 měsíců po získání, smažeme, jestliže ovšem nebudete s uložením těchto údajů souhlasit.
 

e) Průzkumy, soutěže a akce
Zúčastníte-li se našich průzkumů, použijeme vaše údaje k průzkumu trhu a mínění. Údaje vyhodnocujeme pro interní účely zásadně anonymizovaně. Nebude-li průzkum výjimečně vyhodnocován anonymně, budou údaje získány pouze s vaším souhlasem. U anonymních průzkumů se GDPR neuplatňuje a při výjimečném vyhodnocení osobních údajů tvoří právní základ vámi udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

V rámci soutěží a akcí, například dárkových akcí, používáme vaše údaje pro účely realizace soutěže a informování o výhře, případně k uskutečnění akce. Podrobné pokyny najdete případně v podmínkách účasti jednotlivých soutěží. Právním základem zpracování je smlouva o soutěži nebo smlouva o účasti na akci podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR.
 

f) Registrace
Abyste mohli využívat všechny funkce naší internetové stránky, můžete se v části věnované přihlášení registrovat. Údaje, které musíte povinně uvést (firma, kategorie, jméno, adresa, e-mailová adresa) jsou jako povinné údaje označeny *. Bez uvedení těchto údajů není registrace možná. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR.

 

2. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím subjektům pro jiné než níže uvedené účely.

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům, jestliže:

• jste s tím výslovně souhlasili podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR,

• předání je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR nutné uplatňování, výkon nebo ochranu právních nároků a neexistuje žádný důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých osobních údajů,

• v případě, že podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost pro další předání,

• je to ze zákona přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR nutné pro zachování smluvního vztahu s vámi.
 

Část vašich osobních údajů mohou zpracovávat naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů sem mohou patřit zejména marketingové agentury a rovněž poradenské firmy, výpočetní střediska, kde je uložena naše internetová stránka a databáze, a poskytovatelé IT služeb spravující naše systémy. Možné je i předávání osobních údajů v rámci naší skupiny podniků. Budeme-li údaje předávat našim poskytovatelům služeb, smí být tyto údaje používány pouze k provádění jejich úkolů. Poskytovatele jsme pečlivě vybrali a pověřili je. Jsou smluvně vázáni našimi pokyny, disponují vhodnými technickými a organizačními prostředky k ochraně práv dotčených osob a pravidelně je kontrolujeme.

Kromě toho mohou být osobní údaje předávány v souvislosti s požadavky úřadů, rozhodnutími soudu a soudními řízeními, bude-li to nutné pro soudní řízení či prosazování práva.
 

a) Poskytovatelé služeb e-mailového marketingu
K zasílání našich marketingových e-mailů využíváme poskytovatele port-neo Freiburg GmbH (Engesserstraße 4a, 79108 Freiburg). K tomu jim předáváme vaše základní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa a případně firma, referenční skupina, telefonní číslo, internetová stránka) a rovněž vaše přihlašovací údaje (IP adresa, povolení, datum záznamu). Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na efektivním provádění propagace produktů a komunikace se zákazníkem, přípravě informačních a pracovních materiálů, upoutání zájmu a stanovení, zda naše nabídka odpovídá profilu zákazníka. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti port-neo Freiburg GmbH.
 

b) Poskytovatelé služeb marketingu na internetových stránkách
Využíváme služeb poskytovatele Marketing Factory Consulting GmbH (Marienstr. 14, 40212 Düsseldorf), abychom připravili naši internetovou stránku a s tím spojené funkce. K tomu je zčásti nutné, abychom jim předali vaše hlavní a uživatelské údaje. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na přípravě odpovídající a užitečné internetové stránky, která bude reprezentovat náš podnik, a kde budeme propagovat naše produkty a informovat zákazníky. Další informace k ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Marketing Factory Consulting GmbH.
 

c) Poskytovatel služeb reklamních materiálů, zasílání katalogů
Pro zasílání reklamních materiálů jako jsou katalogy, využíváme poskytovatele služeb PROWERB Werbe– und Versandservice GmbH (Huissener Straße 7–9, 47533 Kleve). Abychom vám mohli zasílat naše katalogy atd., musíme tomuto poskytovateli služeb předat vaše hlavní a uživatelské údaje. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na efektivním zasílání příslušných reklamních prostředků, jako jsou katalogy nebo letáky. Více zjistíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Prowerb.
 

d) Lokalizace návštěvníků internetové stránky
Aby byl uživatel internetové stránky přesměrován na verzi pro příslušný stát, využíváme službu GeoIP od poskytovatele MaxMind Inc (14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA). K tomu jim předáme vaši IP adresu. Protože jsou přitom přenášena do USA, máme kvůli zaručení přiměřené úrovně ochrany osobních údajů s MaxMind uzavřenou smlouvu o zpracování objednávek a standardní smluvní klauzule. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho zájmu zobrazovat našim zákazníkům vždy relevantní internetovou stránku.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů MaxMind Inc.


e) Webinář
Abychom uživatelům internetové stránky umožnili účast na webinářích, spolupracujeme s poskytovatele služeb ieQ-systems GmbH & Co. KG (Fridtjof-Nansen-Weg 8, 48155 Münster). Při přihlášení k webináři uvedenému poskytovateli služeb předáme vaše údaje, tzn. jméno a příjmení, firma a e-mailová adresa, aby mohl získat vaše údaje týkající se této akce. Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu k pořádání webinářů pro uživatele internetové stránky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Bez zpracování těchto údajů není účast na webináři možná.
 
Další informace o ochraně vašich údajů v rámci webináře zjistíte on-line zde: www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance.
 

f) Microsoft Teams
Ke komunikaci s vámi používáme službu Microsoft Teams od společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Tato služba umožňuje výměnu textových zpráv v chatech a realizaci audiohovorů a videohovorů. Prostřednictvím příslušných odkazů v e-mailovém podpisu máte možnost spojit se s našimi zaměstnanci a napsat nebo zavolat jim přímo prostřednictvím Teams.

Při komunikaci prostřednictvím Microsoft Teams mohou být zpracovávána následující data:

• Údaje o vás: popř. zobrazované jméno, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, heslo (zašifrované pro autentifikaci), profilový obrázek;
• Při použití chatu: textové zprávy;
• Při použití audia: záznam dat mikrofonu;
• Při použití videa: záznam dat videokamery;
• Při sdílení obrazovky: záznam dat plochy;
• Při použití telefonu: příchozí a odchozí telefonní čísla, název země, čas začátku a konce, popř. další data připojení, jako je IP adresa zařízení;
• Metadata: IP adresa, popř. telefonní číslo, typ zařízení a softwaru, čas poslední aktivity v Teams, počet chatových zpráv, počet uskutečněných hovorů, doba trvání sdílení audia, videa a obrazovky.

Microsoft také ukládá a používá metadata k tomu, aby umožnil agregovanou analýzu a vytváření výkazů o používání Teams.

Veškerý datový provoz během používání Microsoft Teams je šifrován (obecně TLS 1.2 s Perfect Forward Secrecy (PFS), MTLS pro textové zprávy a SRTP pro audiovizuální obsah) a šifrované ukládání dat probíhá zásadně na serverech v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Právním základem pro zpracování dat v souvislosti s plněním smlouvy nebo prováděním předsmluvních opatření je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V ostatních případech je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat bezpečný a funkční komunikační kanál.

Se společností Microsoft jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky. Pro případ, že jsou data výjimečně přenášena do USA, uzavřela společnost Microsoft Ireland Operations Limited s Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, standardní smluvní doložky a přijala další opatření.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft na:
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

3. Soubory cookie a podobné technologie

Tato internetová stránka využívá soubory cookie a podobné technologie (dohromady „nástroje“), které jsou buď naše vlastní, nebo třetích subjektů.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč uloží na vašem zařízení. Soubory cookie neslouží k provádění programů nebo nahrávání virů do vašeho počítače. Podobnými technologiemi jsou zejména webové úložiště (místní úložiště / úložiště relace), otisky prstů, tagy nebo pixely. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby soubory cookie a podobné technologie akceptovala. Nastavení svého prohlížeče můžete zpravidla upravit tak, aby soubory cookie a podobné technologie odmítal, nebo ukládal pouze s předchozím souhlasem. Pokud soubory cookie nebo podobné technologie odmítnete, nemusí všechny naše nabídky pro vás fungovat správně.

Níže (body 4 až 6) uvádíme námi využívané nástroje podle kategorií a vysvětlíme jejich funkce. Přitom rovněž objasníme, v jakých případech od vás potřebujeme váš dobrovolný souhlas s používáním nástrojů a jak jej můžete odvolat. Způsob získání vašeho souhlasu najdete v bodu 4 a) Usercentrics.

 

4. Základní nástroje

Některé nástroje používáme, protože umožňují základní funkce naší internetové stránky („základní nástroje“). Bez těchto nástrojů nemůžeme poskytovat naši službu. Proto jsou nezbytné nástroje používány bez souhlasu na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, kvůli zákonným požadavkům podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR nebo k plnění smlouvy či provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

Abychom uložili, zda jste již viděli pokyny k našemu zpravodaji, ukládáme na 1 rok nezbytný soubor cookie „newsletterRegistrationLayerAlreadySeen“. Neobsahuje žádné osobní údaje.


a) Usercentrics – získání souhlasu
Pro získání a správu vašich souhlasů používáme nástroj Usercentrics společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov („Usercentrics“). Ten zobrazí banner, který vás informuje o zpracování údajů na naší internetové stránce a umožní vám souhlasit se všemi, některými či žádnými postupy zpracování osobních údajů. Tento banner se zobrazí při první návštěvě naší internetové stránky, když opakovaně otevřete svá nastavení, abyste změnili či odvolali své souhlasy, nebo když v poli pokynů nástroje, který se nenahrál kvůli chybějícímu souhlasu, kliknete na „Přejít na nastavení“. Tento banner se dále zobrazí při dalších návštěvách internetové stránky, pokud smažete nastavení Usercentrics na svém místním úložišti.

Společnosti Usercentrics se při vaší návštěvě internetové stránky odesílají vaše souhlasy nebo odmítnutí, vaše IP adresa, informace o vašem prohlížeči, vašem koncovém zařízení a času vaší návštěvy. Kromě toho Usercentrics ukládá nezbytné informace na místní úložiště („ucSettings“, „ucConsents“, „usercentrics“), aby byly uloženy vámi udělené souhlasy a sdělená odmítnutí. Jestliže tyto informace na svém místním úložišti smažete, budete při dalším otevření stránky znovu požádáni o souhlas.

Zpracování osobních údajů společností Usercentrics je nutné, abychom vám poskytli zákonem požadovanou správu souhlasů a abychom splnili naši povinnost dokumentace. Právním základem pro použití Usercentrics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. C) GDPR, abychom splnili zákonné požadavky na správu souhlasu se soubory cookie.
 

b) Google ReCAPTCHA
Naše internetová stránka používá službu Google reCAPTCHA, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“). reCAPTCHA brání nekalým činnostem automatického softwaru (tzv. botů) na internetové stránce, tzn. ověřuje, zda činnosti provádí skutečný člověk. K tomu se zpracovávají následující údaje:

odkazující stránka (adresa stránky, na níž je používána Captcha), IP adresa, soubory cookie uložené společností Google, chování uživatele při zadávání (např. Zodpovězení otázky reCAPTCHA, rychlost vyplňování polí formulářů, pořadí výběru zadávacích polí uživatelem), typ prohlížeče, zásuvné moduly prohlížeče, velikost a rozlišení prohlížeče, datum, nastavení jazyka, pokyny pro znázornění (CSS) a skripty (Javascript).

Dále Google načítá soubory cookie jiných služeb Google, jakými jsou Gmail, Search a Analytics. Nepřejete-li si jejich přiřazení ke svému účtu Google, je nutné, abyste se před otevřením naší kontaktní stránky odhlásili ze služeb Google.

Uvedené údaje jsou zašifrované odeslány společnosti Google. Vyhodnocení u Google rozhoduje o tom, v jaké podobě se Captcha zobrazí na stránce. 

Právním základem je nutnost plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR, a to buď v rámci registrace uživatelského účtu, využití kontaktního formuláře nebo přihlášení se k odběru zpravodaje. Google reCAPTCHA slouží k ochraně IT bezpečnosti, zajištění stability naší internetové stránky a omezení zneužívání.

Tyto údaje mohou být částečně zpracovávány i na serverech v USA. Budou-li osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, děje se tak na základě čl. 49 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR, abychom umožnili plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo provádění předsmluvních opatření.

Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.


c) Design@Web
V rámci poradenství našim zákazníkům používáme k plánování koupelen nástroj Design@Web.

Tento nástroj umožňuje po registraci účtem ukládání a tisk vyhotoveného plánu. Kromě toho se pro dílčí ukládání plánu (před uložením/tiskem plánu) se uloží nezbytné soubory cookie s platností jeden týden, aby bylo možné se časově omezeně vracet k rozpracovanému plánu. Budete-li souhlasit s použitím Google Analytics, bude při práci s Design@Web provedena analýza používání.

Při registraci bude zaznamenána minimálně vaše IP adresa, oslovení, vaše jméno a příjmení, vaše země a povolání. Tyto údaje jsou jako povinné označeny *. Účet pak bude aktivován dvojitým souhlasem. Jestliže se při registraci přihlásíte rovněž k odběru zpravodaje, odkazujeme tímto na „Zpravodaj“ v bodu 1. b).

Právním základem je nutnost plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR.

 

5. Funkční nástroje

Kromě toho používáme nástroje pro zlepšení používání naší internetové stránky, a abychom vám mohli nabízet více funkcí („funkční nástroje“). Ty sice nejsou nutné pro základní fungování internetové stránky, ovšem mohou uživateli přinášet významné výhody, zejména ohledně uživatelské přívětivosti a využívání doplňkových komunikačních, zobrazovacích nebo platebních možností.

Právním základem pro funkční nástroje je – nebude-li uvedeno jinak – váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Budou-li vaše osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, platí váš souhlas výlučně také pro přenos údajů (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Před souvisejícími riziky vás varuje banner pro soubory cookie a toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Svůj souhlas s použitím nástrojů můžete kdykoliv odvolat. K tomu klikněte dole na stránce na „Nastavení ochrany osobních údajů“, kde znovu otevřete banner pro cookie a můžete vybrat a vypnout jednotlivé nástroje.


a) Google Tag-Manager
Naše internetová stránka používá službu Google Tag-Manager, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).

Google Tag Manager slouží výlučně ke správě nástrojů internetové stránky přiřazováním takzvaných tagů internetové stránky. Tag je prvek umístěný ve zdrojovém textu naší internetové stránky, aby mohl být například pomocí skriptu spuštěn nástroj. Pokud se přitom jedná o volitelné nástroje, budou spojeny s Google Tag Managerem pouze s vaším souhlasem. Google Tag-Manger nevyužívá soubory cookie.

Google shromažďuje pro účely stability a funkčnosti v rámci používání nástroje Google Tag Manager informace o tom, které tagy budou spojeny s naší internetovou stránkou, ovšem v zásadě žádné osobní údaje, zejména žádné údaje o chování uživatelů, IP adrese nebo navštívených internetových stránkách.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.

Další informace k tomuto tématu najdete v informacích o Tag-Manageru společnosti Google:https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de.
 

b) Google Fonts
Naše internetová stránka používá službu Google Fonts, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).

Při otevření zprávy váš prohlížeč nahraje nezbytné druhy písma, aby se správně a odpovídajícím způsobem zobrazovaly texty. K tomu se musí váš prohlížeč spojit se servery Google. Server, k němuž se prohlížeč připojí, se může nacházet v USA. Tak se společnost Google dozví, že byla naše stránka otevřena z vaší IP adresy. Takové otevření probíhá podle Google odděleně od ostatních služeb Google. Jež vyžadují ověření uživatele. Nedochází ke spojování s ostatními údaji. Neukládají se žádné soubory cookie.

Google Fonts slouží k jednotnému a správnému zobrazování našich on-line příspěvků pomocí bezúdržbového a efektivního používání druhů písma, a to rovněž s přihlédnutím k případným licenčním omezením pro jejich místní začlenění.

Další informace najdete v Často kladených otázkách a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://developers.google.com/fonts/faq a https://www.google.com/policies/privacy/.
 

c) YouTube
Na naší internetové stránce používáme videa společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA („YouTube“), společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Videa YouTube jsme začlenili do naší on-line nabídky, jsou uložena na Youtube a z naší internetové stránky je můžete přímo přehrát. Začlenění videí YouTube Videos zvyšuje atraktivitu naší internetové stránky.

Při návštěvě internetové stránky obdrží YouTube a Google informace, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší internetové stránky. To probíhá nezávisle na tom, zda jste přihlášeni k YouTube nebo Google, či nikoliv. YouTube a Google používají tyto údaje pro účely reklamy, průzkumu trhu a zobrazování vašich internetových stránek podle požadavků. Jestliže otevřete YouTube na naší internetové stránce a budete současně přihlášeni ke svému profilu na YouTube nebo Google, mohou YouTube a Google spojit tuto akci s příslušnými profily. Jestliže si toto přiřazení nepřejete, je nutné, abyste se před otevřením naší internetové stránky odhlásili ze služeb Google.

Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete ještě v nastavení reklamy Google vypnout personalizovanou reklamu. V takovém případě bude Google zobrazovat pouze nepersonalizovanou reklamu: https://adssettings.google.com/.

Další informace najdete v pokynech Google pro ochranu osobních údajů, které platí i pro YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


d) Google Maps
Naše internetová stránka používá mapovou službu Google Maps, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“). 

Abychom integrovali námi používaný materiál Google a zobrazili jej ve vašem internetovém prohlížeči, musí váš prohlížeč při otevření podstránky s mapami z Google Maps navázat spojení se serverem Google, který se může nacházet v USA.

Google tak získá informaci, že byla z IP adresy vašeho zařízení otevřena podstránka naší internetové stránky, na níž jsou integrovány mapy z Google Maps. Jestliže otevřete Google Maps na naší internetové stránce a budete současně přihlášeni ke svému profilu Google, může Google tuto akci spojit s příslušným profilem. Nepřejete-li si jejich přiřazení ke svému profilu Google, je nutné, abyste se před otevřením podstránky na naší internetové stránce s integrovanými mapami Google Maps odhlásili ze služeb Google. Google vaše údaje ukládá a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a personalizovaného zobrazování Google Maps.

Bližší informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a doplňujících podmínkách pro používání Google Maps: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html a https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html.


e) Rexx Recruitment
Využíváme správu nabídky volných míst Rexx Recruitment společnosti rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, Německo, která je na naší internetové stránce integrována v „Nabídce volných míst“. Rexx Recruitment nám umožňuje zobrazení a vyhledávání a rovněž přijímání zaměstnanců v rámci naší nabídky volných míst. Přitom Rexx Recruitment rovněž provádí pomocí nástrojů Matomo souhrnnou analýzu využívání. Rexx Recruitment navíc umožňuje péči a správu náborů a nabídky volných míst v rámci celého náborového procesu, včetně e-mailové korespondence a plánování pohovorů. Do toho jsou zapojena odborná oddělení a podniková rada.

U náborového formuláře jsou povinné údaje označeny *.

Rexx Recruitment zpracovává tyto údaje: technické informace (operační systém; typ, verze a jazyk prohlížeče; typ, značka, model a rozlišení zařízení), IP adresa, odkazující URL (předtím navštívená stránka), otevřené stránky (datum, čas, URL, název, doba pobytu na stránce), údaje o náboru na internetové stránce (hlavní údaje (min. jméno, příjmení, adresa, PSČ, obec, země, telefon, e-mailová adresa), rámcové údaje, případně údaje o dokončeném vzdělání a jazycích a rovněž přílohy (dopisy, životopis, certifikáty, fotografie), další údaje související s náborem, které byly získány v průběhu náborového řízení.

Rexx Recruitment používá následující soubory cookie s uvedenou dobou uložení: „sid“ pro uložení aktuální relace (session), „job_views“ pro uložení náhledů uvedených pracovních míst (1 rok).

Tyto údaje jsou zpracovávány ve výpočetním centru v Německu. Se společností rexx systems jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro Rexx Recruitment.

Jinak odkazujeme na zpracování dat souvisejících s náborem pracovníků na náš odstavec „Nábor“ v bodu 1. d).

 

6. Marketingové nástroje

Kromě toho využíváme nástroje pro statistické evidování a analyzování obecného chování uživatelů na základě uživatelských údajů, zejména k tomu, abychom optimalizovali a zlepšovali naši internetovou stránku, a také k reklamním účelům („marketingové nástroje“). Některé uživatelské údaje zadané při používání naší internetové stránky se používají pro reklamu cílenou podle zájmů a pro vyhodnocování našich marketingových kanálů. Díky analýze a vyhodnocení těchto údajů o užívání vám můžeme na naší internetové stránce a internetových stránkách jiných poskytovatelů zobrazovat personalizovanou reklamu odpovídající vašim zájmům a požadavkům.

V následujícím odstavci vám přiblížíme tyto technologie a k tomu používané technologie. Mezi získávané údaje mohou patřit: IP adresa zařízení; číselná značka souboru cookie; označení mobilního zařízení (Device ID); odkazující URL (předtím navštívená stránka); otevřené stránky (datum, čas, URL, název, délka pobytu); stažené soubory; odkazy na jiné internetové stránky, na něž jste klikli; případně dosažení určitých cílů (konverze); technické informace: operační systém; typ, verze a jazyk prohlížeče; typ, značka, model a rozlišení zařízení; přibližná poloha (země a případně město). Ovšem získané údaje jsou ukládány pod pseudonymem, takže je není možné bezprostředně spojit s osobami.

Právním základem pro funkční nástroje je – nebude-li uvedeno jinak – váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Budou-li vaše osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, platí váš souhlas výlučně také pro přenos údajů (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Před souvisejícími riziky vás varuje banner pro soubory cookie a toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Svůj souhlas s použitím nástrojů můžete kdykoliv odvolat. K tomu klikněte dole na stránce na „Nastavení ochrany osobních údajů“, kde znovu otevřete banner pro cookie a můžete vybrat a vypnout jednotlivé nástroje.


a) Google Analytics
Tato internetové stránka využívá Google Analytics, službu analýzy webu od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google Analytics používá soubory cookie a podobné technologie, aby bylo možné naši internetovou stránku analyzovat a zlepšovat na základě vašeho uživatelského chování. Vaše IP adresa je vždy před vyhodnocením uživatelských statistik zkrácen, aby z ní nebylo nijak možné odvodit vaši totožnost. Proto je Google Analytics na naší internetové stránce rozšířena o kód „anonymizeIP“, což zajišťuje anonymizovaný sběr IP adres.

Společnost Google informace získané pomocí souborů cookie zpracovává, aby vyhodnotila vaše uživatelské chování na internetové stránce, aby podala provozovateli internetové stránky přehled aktivit na stránce a aby poskytovala další služby spojené s využíváním internetové stránky a internetu. V rámci aktivované webové funkce přitom rovněž pomocí GA Audience probíhá remarketing cílových skupin. V této souvislosti získané údaje může společnost Google kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit.

Google Analytics ukládá pro uvedené účely následující soubory cookie s uvedenou dobou uložení: „_ga“ na 2 roky a „_gid“ na 24 hodin (oba k rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky pomocí uživatelského ID); „_gat“ na 1 minutu (pro omezení dotazů na server Google); „IDE“ na 13 měsíců (soubor cookie třetího subjektu pro rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky pomocí uživatelského ID, pro vytvoření interakce se zobrazenou personalizovanou reklamou).

Se společností Google jsme ohledně používání Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.

Bližší informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


b) Google Ads Conversion Tracking a Ads Remarketing (dříve AdWords)
Naše internetová stránka používá službu Google Ads, kterou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).

U Google Ads evidujeme a analyzujeme pomocí „Google Ads Conversion Tracking“ námi definované akce zákazníka (například kliknutí na zobrazení, otevření stránky, stahování). „Google Ads Remarketing“ používáme, abychom vám zobrazovali personalizované reklamní nabídky na naše produkty na partnerských stránkách Google.

V této souvislosti získané údaje může společnost Google kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.

Google pro uvedené účely ukládá zejména následující soubory se stanovenou dobou uložení: „IDE“ na 13 měsíců (soubor cookie třetího subjektu pro rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky podle uživatelského ID, pro vytvoření interakce se zobrazenou personalizovanou reklamou); „1P_JAR“ na 1 měsíc (optimalizace personalizované reklamy, zabránění několikanásobnému zobrazení stejné reklamy); „DV“ na 5 minut (preference uživatele, například jazyk); „NID“ na 6 měsíců (nastavení služeb Google a dalších funkcí pro reklamní účely).

Jestliže používáte účet Google, může společnost Google vždy po uložení nastavení tohoto účtu s tímto účtem spojit vaše používání webu a aplikací a použít informace z vašeho účtu Google pro personalizaci zobrazování. Nepřejete-li si jejich přiřazení ke svému účtu Google, je nutné, abyste se před otevřením naší internetové stránky odhlásili ze služeb Google.

Nebudete-li souhlasit s používáním Google Ads, bude Google zobrazovat jen obecnou reklamu, která nebude vybrána podle informací, které o vás byly získány na této internetové stránce. Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete ještě v nastavení reklamy Google vypnout personalizovanou reklamu: https://adssettings.google.com/.

Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.


c) Microsoft Advertising (dříve Bing Ads)
Naše internetová stránka používá Microsoft Advertising, službu Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Microsoft používá soubory cookie a podobné technologie, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Použití těchto technologií umožňuje společnosti Microsoft a jejím partnerským internetovým stránkám přepínat zobrazení podle vašich předchozích návštěv na naší či jiných internetových stránkách. K tomu vyhodnocujeme i vaše uživatelské chování a používáme technologie pro retargeting. V této souvislosti získané údaje může společnost Microsoft kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit.

Microsoft Advertising používá pro uvedené účely zejména následující soubory cookie s uvedenou dobou uložení: „_uetsid“ na 24 hodin (ID relace); „_uetvid“ na 16 dní (rozpoznávání návštěvníků, analýza využití a zobrazení personalizované reklamy); „MUID“ na rok (rozpoznávání návštěvníků, analýza využití a zobrazení personalizované reklamy).

Microsoft Advertising ukládá na místní úložiště zejména tyto informace: „_uetsid“ a „_uetvid“ (stejný účel jako příslušné soubory cookie); „_uetsid_exp“ a „_uetvid_exp“ (informace o datu vypršení platnosti souborů cookie).
 
Kromě odvolání vašeho souhlasu máte možnost deaktivovat personalizované zobrazení v Microsoft Advertising, nebo v nastavení zobrazování ve vašem účtu Microsoft: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen a http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Další informace k tomuto tématu najdete na stránkách nápovědy Microsoft Advertising v ustanoveních Microsoft o ochraně osobních údajů: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 a https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


d) The Trade Desk
Naše internetová stránka používá The Trade Desk, službu společnosti The Trade Desk, Inc. 42 N. Chestnut Street Ventura, CA 93001 USA („The Trade Desk“). The Trade Desk používá soubory cookie a podobné technologie, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Použití těchto technologií umožňuje společnosti The Trade Desk a jejím partnerským internetovým stránkám přepínat zobrazení podle vašich předchozích návštěv na naší či jiných internetových stránkách. V této souvislosti získané údaje může společnost The Trade Desk kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit.

Další informace k tomuto tématu najdete v ustanoveních pro ochranu osobních údajů společnosti The Trade Desk: https://www.thetradedesk.com/general/privacy.


e) Google Marketing Platform a Ad Manager (dříve DoubleClick)
Naše internetová stránka používá Google Marketing Platform a den Google Ad Manager, služby, které uživatelům z Evropského hospodářského prostoru, ze Švýcarska a Lichtenštejnska poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dohromady jen „Google“).

Tyto služby používají soubory cookie a podobné technologie, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Použití těchto služeb umožňuje společnosti Google a jejím partnerským internetovým stránkám přepínat zobrazení podle vašich předchozích návštěv na naší či jiných internetových stránkách. V této souvislosti získané údaje může společnost Google kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní klauzule.

Google pro uvedené účely ukládá zejména následující soubory se stanovenou dobou uložení: „IDE“ na 13 měsíců (soubor cookie třetího subjektu pro rozpoznání a rozlišení návštěvníků internetové stránky podle uživatelského ID, pro vytvoření interakce se zobrazenou personalizovanou reklamou); „1P_JAR“ na 1 měsíc (optimalizace personalizované reklamy, zabránění několikanásobnému zobrazení stejné reklamy); „DV“ na 5 minut (preference uživatele, například jazyk); „NID“ na 6 měsíců (nastavení služeb Google a dalších funkcí pro reklamní účely).

Nebudete-li souhlasit s používáním Google Marketing Platform a Ad Manager, bude Google zobrazovat jen obecnou reklamu, která nebude vybrána podle informací, které o vás byly získány na této internetové stránce. Kromě odvolání vašeho souhlasu můžete ještě v nastavení reklamy Google vypnout personalizovanou reklamu: https://adssettings.google.com/.

Bližší informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/?hl=de.


f) Facebook-Pixel
Naše internetové stránky používají pro marketingové účely službu „Facebook-Pixel“ sociální sítě Facebook, kterou uživatelům mimo USA a Kanadu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko a všem dalším uživatelům společnost Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA (dohromady „Facebook“). 

Facebook-Pixel používáme pro analyzování běžného používání našich internetových stránek a pro porozumění účinnosti reklamy od Facebooku („Conversion Tracking“). Kromě toho používáme Facebook-Pixel, abychom vám zobrazovali naše produkty v personalizované reklamě („retargeting“). Facebook při tom zpracovává údaje, které služba na našich internetových stránkách získá pomocí souborů cookie, webových majáků a srovnatelných technologií.

V této souvislosti získané údaje může společnost Facebook kvůli vyhodnocení odeslat na server v USA a zde je uložit. Pro případ, že budou osobní údaje předávány do USA, jsme se společností Facebook uzavřeli standardní smluvní klauzule.

Facebook-Pixel používá pro uvedené účely následující soubory cookie s uvedenou dobou platnosti: „_fbp“ na 3 měsíce (analýza využívání a retargeting).

Pokud jste členy Facebooku a pokud jste to společnosti Facebook dovolili nastavením soukromí ve vašem účtu, může Facebook spojit informace získané o vaší návštěvě u nás spojit s vaším členským účtem a využít pro cílené zobrazování reklam na Facebooku. DNastavení soukromí vašeho profilu na Facebooku si můžete kdykoliv prohlédnout a změnit zde: https://m.facebook.com/privacy/touch/basic/.

Nebudete-li souhlasit s používáním Facebook-Pixel, bude Facebook zobrazovat jen svou obecnou reklamu, která nebude vybrána podle informací, které o vás byly získány.

Bližší informace k tomuto tématu najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

7. On-line přítomnost na sociálních sítích

Jsme přítomni na sociálních sítích, abychom zde mimo jiné komunikovali se zákazníky a zájemci, a abychom informovali o našich produktech a službách.

Údaje uživatelů z dotčených sociálních sítí se zpravidla zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Podle zájmů uživatelů je možné vytvářet uživatelské profily. Za tímto účelem ukládáme na počítače uživatelů soubory cookie a další identifikátory. Podle těchto uživatelských profilů se následně zobrazují reklamy na sociálních sítích a rovněž na internetových stránkách třetích subjektů.

V rámci řízení naší on-line přítomnosti vzniká možnost, abychom získávali informace, jako jsou statistiky o využívání naší on-line přítomnosti, které připravují sociální sítě. Tyto statistiky jsou souhrnné a mohou obsahovat zejména demografické informace a data o interakci s naší on-line přítomností a zde zveřejňovaných příspěvcích a obsahu. Podrobnosti a odkazy k datům sociálních sítí, k nimž máme přístup jakožto provozovatel on-line přítomnosti, najdete v našem seznamu.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho oprávněného zájmu na efektivním informování uživatelů a komunikaci s nimi, nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, abychom mohli s našimi zákazníky zůstat v kontaktu a informovat je a také provádět předsmluvní opatření s našimi budoucími zákazníky a zájemci.

Právní základ vlastní odpovědnosti sociálních sítí při zpracování údajů najdete v informacích o ochraně osobních údajů jednotlivých sociálních sítí. Na následujících odkazech najdete další informace o jednotlivých zpracováních údajů a rovněž možnostech odmítnutí.

Upozorňujeme, že požadavky na ochranu osobních údajů nejlépe uplatníte u jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí, protože jen tito poskytovatelé disponují přístupem k údajům a mohou provádět příslušná opatření. Níže je uveden seznam informací k sociálním sítím, na nichž provozujeme naši on-line přítomnost:
• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland): prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/policy.php
• Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko): prohlášení o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875
• Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko): prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; zrušení souhlasu: https://www.google.com/settings/ads;
• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko): provoz stránky společnosti LinkedIn se společnou odpovědností na základě smlouvy o společném zpracování osobních údajů (tzv. Page Insights Joint Controller Addendum): https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum; informace o zpracovávaných údajích o otevření stránky a kontakty pro otázky ochrany osobních údajů: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum; prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; zrušení souhlasu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out;
• Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko): prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

8. Odesílání údajů do třetích zemí

Jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, využíváme služby, jejichž poskytovatelé částečně sídlí v takzvaných třetích zemích (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor), nebo zde zpracovávají osobní údaje, tedy v zemích, kde ochrana osobních údajů neodpovídá ochraně v Evropské unii. Pokud tomu tak je a Evropská komise nevydala pro dotčené země rozhodnutí o zajištění přiměřené ochrany (článek 45 GDPR), přijali jsme odpovídající preventivní opatření, abychom pro případné odesílané údaje zajistili přiměřenou ochranu. K tomu patří mimo jiné standardní smluvní klauzule Evropské unie nebo závazní interní předpisy o ochraně osobních údajů.

Jestliže to nebude možné, opíráme odesílání osobních údajů o výjimku podle článku 49 GDPR, zejména o váš výslovný souhlas nebo nutnost přenosu kvůli plnění smlouvy či provádění předsmluvních opatření.

Bude-li předpokládáno zaslání do třetího státu a nebude existovat žádné rozhodnutí o přiměřenosti ochrany nebo vhodné záruky, je možné a hrozí nebezpečí, že mohou k přenášeným osobním údajům získat přístup úřady (např. tajné služby) jednotlivých třetích zemí, shromažďovat je a analyzovat a nebude možné zaručit prosazování vašich práv subjektů údajů. O tom vás informuje v banneru pro soubory cookie při získávání vašeho souhlasu.

 

9. Doba uložení

Osobní údaje ukládáme v zásadě jen tak dlouho, jak je to nutné pro plnění účelu, k němuž jsme údaje získali. Pak údaje neprodleně smažeme, pokud je nebudeme ještě potřebovat do uplynutí zákonné lhůty pro účely dokazování u občanskoprávních sporů nebo kvůli zákonnému povinnému uložení.

Pro účely dokazování musíme údaje ze smluv uložit ještě tři roky od konce roku, v němž skončil obchodní vztah s vámi. Nejdříve v tento okamžik budou promlčeny případné nároky podle zákonné promlčecí lhůty.

I poté musíme některé vaše osobní údaje ukládat kvůli účetnictví. Zavazuje nás k tomu zákonná dokumentační povinnost vyplývající z obchodního zákoníku, daňového řádu, zákona o bankách, zákona o praní špinavých peněz a zákona o obchodování s cennými papíry. Zde uvedené lhůty pro ukládání dokumentace činí dva až deset roků.

 

10. Práva subjektů údajů

Máte právo:
• Podle článku 15 GDPR požádat o informace o vašich a námi zpracovávaných osobních údajích. Zejména můžete požádat o informace týkající se účelů zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované doby uložení osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existence práva podat stížnost, zdroje vašich údajů, pokud nejsou získány od nás, a rovněž skutečnosti, že dochází k automatickému rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplných informací k těmto záležitostem.

• Podle článku 16 GDPR požádat o opravu nesprávných či doplnění vašich u nás uložených osobních údajů bez zbytečného odkladu.

• Podle článku 17 GDPR požádat o výmaz vašich u nás uložených osobních údajů, nebude-li jejich zpracování nutné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

• Podle článku 18 GDPR požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, jejich zpracování je protiprávní, ovšem odmítáte jejich výmaz a my již údaje nebudeme potřebovat, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo jste podle článku 21 GDPR vznesli námitku proti jejich zpracování.

• Podle článku 20 GDPR požádat o získání vašich osobních údajů, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo předat tyto údaje jinému správci.

• Podle čl. 7 odst. 3, článku 21 GDPR právo odvolat souhlas a právo podat námitku (viz 11. Právo odvolat souhlas a právo podat námitku).

Pro uplatnění svých uvedených práv použijte vždy výše uvedené kontaktní údaje. To platí i v případech, kdy budete chtít získat kopie záruk pro doložení přiměřené ochrany osobních údajů. Vaší žádosti o ochranu údajů vyhovíme, budou-li splněny všechny podmínky právních předpisů.

Vaše žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů a naše odpovědi na ně budou pro účely dokumentace uloženy po dobu až tří let a v jednotlivých případech pro určení, výkon nebo ochranu právních nároku i déle. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR týkající se našeho zájmu na ochrnu před občanskoprávními nároky podle článku 82 GDPR, vyhnutí se poplatkům podle článku 83 GDPR a rovněž splnění naší právní povinnosti podle čl. 5 odst. 2 GDPR.

Nakonec máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa, kde došlo k domnělému porušení. V Ahlenu (Vestfálsko) je příslušným dozorovým úřadem zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů Severního Porýní-Vestfálska, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

 

11. Právo odvolat souhlas a právo podat námitku

Podle čl. 7 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv odvolat nám udělený souhlas. Pak nebudeme moci nadále zpracovávat osobní údaje, na něž se tento souhlas vztahoval. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Souhlasy týkající se souborů cookie a podobných technologií můžete jednoduše odvolat v „Nastavení ochrany osobních údajů“ na stránce.

Budeme-li zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jste podle článku 21 GDPR oprávněni vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Bude-li se jednat o námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, máte obecné právo vznést námitku, kterou musíme akceptovat i bez uvedení důvodů. Budete-li chtít uplatnit svá práva na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, stačí zaslat e-mail na adresu info[at]kaldewei.de, nebo zaslat neformální dopis na výše uvedenou korespondenční adresu.

 

12. Zabezpečení osobních údajů

Při návštěvě internetové stánky používáme rozšířenou technologii SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci vždy s nejvyšší úrovní šifrování, kterou podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, použijeme namísto toho 128bitovou technologii v3. Že je některá stránka naší internetové prezentace přenášena zašifrovaně, poznáte podle znázorněného symbolu zamčeného klíče nebo zámku v dolní stavové liště vašeho prohlížeče.

V ostatních případech využíváme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před náhodnou či úmyslnou manipulací, částečnou či úplnou ztrátou, zničením nebo proti nepovolenému přístupu třetích subjektů. Naše bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě aktualizována podle stavu technologického vývoje.

 

13. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jedná se o znění z května 2022.

Kvůli dalšímu vývoji naší internetové stránky a nabídky, nebo kvůli změněným zákonným případně úředním požadavkům může být nutná změna tohoto prohlášení. Vždy aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů nejdete kdykoliv na internetové stránce https://www.kaldewei.cz/ochrana-udaju/, kde si je můžete přečíst a vytisknout.