KALDEWEI vytváří další páky k ochraně životního prostředí – 
Notářské osvědčení rozsáhlého opatření pro neutralizaci emisí

KALDEWEI, Ahlen, srpen 2021 – Pokud jde o použití smaltované oceli v koupelně, je Kaldewei premiantem ve svém oboru. Výrobce se již více než 100 let drží zásady, že je nutné neustále jít až na hranici proveditelného a tuto hranici krůček po krůčku posouvat ve směru pokroku. Udržitelnost je neochvějně zakotvena v DNA společnosti, která zcela upustila od výrobků z plastů a polymerbetonu. V důsledku zcela nepochybného vlivu změny klimatu na naši planetu lidé po celém světě stále silněji prosazují ochranu životního prostředí. Průmysl zde nese velkou odpovědnost. Kaldewei se proto zavázal dostát právu budoucích generací na zdravou planetu a přijímá opatření k tomu, aby se stal udržitelným v souladu s požadavky Pařížské klimatické dohody. Udržitelnost a luxus se navzájem doplňují v podobě materiálů s dlouhou životností. Dobrá budoucnost vyžaduje zodpovědnost tady a teď. 
 

Kaldewei se již mnoho let angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. S rostoucí ctižádostí prosazuje myšlenku klimatické neutrality a ochrany našeho životního prostředí. Například prostřednictvím spolupráce s WWF s cílem vytvořit ve Vietnamu fungující recyklační systém. Tento projekt se podařilo realizovat jen díky investicím Kaldewei. 
Před několika měsíci Kaldewei jako první výrobce ze sanitární branže podepsal iniciativu Science Based Targets (SBTi). SBTi podporuje podniky prostřednictvím vědecky ověřených a podložených metod při stanovování cílů pro snižování emisí CO2. Kaldewei je jednou z téměř 1700 globálních společností, které se zavázaly snížit emise CO2 v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou. 
Současně pracovní skupina Kaldewei spolupracuje s nově založenou online platformou Madaster, která bude v budoucnu vydávat něco jako „průkaz totožnosti“ pro budovy. Tento nástroj umožní transparentnost, pokud jde o použité materiály a suroviny. Budovy bude možné hodnotit z hlediska jejich hodnoty i potenciálu pro cirkularitu po celou dobu jejich životního cyklu. 

Kaldewei bude od roku 2022 klimaticky neutrální
Franz Kaldewei nyní učinil další krok a ve spolupráci s „CO2Free“ vysadí v Severním Porýní-Vestfálsku 54 000 listnatých stromů. S opatřeními, jako je toto, chce být společnost do roku 2022 klimaticky neutrální a chce tak překlenout dobu, než dosáhne cíle nulových emisí, který si sama vytyčila. 
„54 000 nově vysazených stromů dokáže absorbovat oxid uhličitý (CO2) a jen svou existencí čistit vzduch a vodu." Samozřejmě si uvědomujeme, že je tato aktivita pouze pomocným nástrojem k překlenutí doby, než dosáhněme nulových emisí, ale jaká je alternativa? Nedělat nic pro nás nepřichází v úvahu,“přiznává majitel Franz Kaldewei. „Tímto rozhodnutím, které jsme notářsky stvrdili, a realizací ve spolupráci se spolehlivým a profesionálním partnerem „CO2Frei“pomůžeme renaturalizovat více než šest hektarů planiny. Z toho bude mít užitek mnoho lidí. Přispějeme tím svým dílem k ochraně klimatu a budeme se vždy snažit udělat i pár kroků navíc“. 
 
Zdroj: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  1 MB
Všechny obrázky
zip  |  3 MB

97 KB

Franz Kaldewei (right) and Peter-René Eckardt, CO2Frei, certify their cooperation.

Source: KALDEWEI  |  Franz_Kaldewei_und_Peter-Rene_Eckardt.jpg


3 MB

Source: Trevor Pye / Unsplash

Kaldewei_Emissionsneutralitaet_Baeume_Trevor_Pye300.jpg