(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

Koupelna – místnost, kde jsem opravdu tím, kým jsem

KALDEWEI prezentuje aktuální studii institutu Rheingold „Změna paradigmat v koupelně jako odpověď na společenské změny“

Ahlen/Prague, říjen 2010 – v našem uspěchaném světě neustále rostou požadavky na jednotlivce. Výkonným zůstává jen ten, kdo umí kompenzovat rostoucí nároky okolí a shon všedního dne prostřednictvím fází regenerace. Individuální koncepční řešení koupelny, prostoru intimity a uvolnění se tak stávají stále důležitějšími. Z pověření špičkového dodavatele koupelen, firmy KALDEWEI, zkoumal nyní kolínský institut Rheingold pro kvalitativní analýzy trhu a médií změnu významu někdejší sanitární buňky. Pro studii „Změna paradigmat v koupelně jako odpověď na společenské změny“ vylíčili reprezentativně vybraní probandi své změněné vnímání koupelny a své dojmy ze dvou fiktivních high-tech scénářů vyvinutých oddělením pro výzkum trendů firmy KALDEWEI. 

Reprivatizace a individualizace

Změněné požadavky na funkčnost a design koupelny dokládají i čtyři studie k psychologii koupání s různým zaměřením, které již firma KALDEWEI iniciovala dříve. Podstatnou změnu prodělala zde doložená definice dřívějšího pojmu „Premium“ („špičkový“): I dnes člověk klade důraz na design a kvalitu, avšak již bez dříve běžné demonstrace statusu navenek. Koupelna je považována za individuální místnost oddělenou od všedního dne, kde jsem opravdu tím, kým jsem. Tak jsou z blahodárně působící koupelny stále častěji vytěsňovány funkční aspekty, jako jsou pračka, a, pokud možno, i záchod. Trend se odvrací od „one size fits all“ a standardního myšlení a směřuje k silné individualizaci vybavení a materiálu. Jako soukromé únikové místo se koupelna stala mezitím dokonce důležitější než ložnice.

Perspektivy do budoucnosti: Člověk ve středu pozornosti v přírodě a technice

Požadavky na koupelnu budoucnosti určují dva zdánlivě opačné přístupy: na jedné straně touha po technologizaci, na druhé straně prožití původnosti. Není tím myšlen krok zpět směrem ke koupacímu vědru, nýbrž použití přírodních materiálů jako je dřevo nebo přírodní kámen a organicky působících forem. Velká okna, sedací a ložné plochy mají navíc umožnit komfort a zprostředkovat dojem dálky – je preferována rozlehlá, otevřená koupelna s pohledem do přírody. Koupelnová vana jako zrcadlo vlastní osobnosti již není nadále vyčleňována do kouta, nýbrž tvoří – stejně jako přírodní vodní nádrž – centrální prvek v koupelně. Nová velkorysost je doplněna prostornými podlahovými sprchami. Takto upravenou koupelnu budete rádi využívat i společně s partnerem, což přispívá pozitivně k péči o vztah. 

„Jasné přání dotazovaných po organickém určení tvaru a kvalitních přírodních materiálech je v našich produktech důsledně realizováno již nyní“, vysvětluje Marcus Möllers, KALDEWEI. „Tím vytváříme kombinaci individuality a luxusu pro místnost oddělenou od všedního dne; velký prostor, kde si můžete sami ujasnit své myšlenky.“ V portfoliu špičkového dodavatele koupelen, které bylo několikrát oceněno prémií, se tak nachází vedle volně stojících koupelnových a masážních van z přírodní smaltované oceli také podlahové modely van, doplněné relaxačními koncepty osvětlení.

Koupelna budoucnosti: Ponoření do působivého zážitku

Do klasického studijního projektu byla implementována představa dvou vědomě futuristicky nadsazených koupelnových scénářů. Reakce dotazovaných se kryjí s poznatky, které byly získány v průběhu studie: Prvky zvyšující komfort jako jsou působivé video-projekční plochy nebo novodobé koncepty koupelen jsou absolutně vítány. Souhlasu se dočkaly i kompletní sprchové systémy, které činí z očisty zážitek, stejně jako možnost moci si individuálně nastavit teplotu vody. Důležité však je, aby moderní technika zvyšovala komfort nenápadně. Dotazovaní se distancovali od důrazně technologického budoucího scénáře, který člověka nechává stát se zdánlivě hračkou inteligentní techniky a je „poručníkem“, přičemž například automaticky rozeznává a analyzuje jeho momentální náladu. Zatímco podbarvení meditativní hudbou je zcela vítáno, je externí komunikace jako chatování nebo telefonování v koupelně odmítána.

Masivní nárůst významu

Požadavky na koupelnu budoucnosti jsou ovlivněny hlavně touhou po vydařené symbióze technologie a přirozenosti. Hektický způsob života vyžaduje kompenzaci: místo oddělené od všedního dne, kde jsem opravdu tím, kým jsem, kde se může opět projevit mé vlastní já. Tato role připadá stále více místnosti, ve které je ve středu zájmu individualita a intimita: koupelně. Jak indikují výsledky této studie, stojí koupelna jako místnost vlastního já stále více v centru individuálních přání a potřeb.  

doc cz PM Paradigmenwechsel
doc  |  145 KB
Milieubild - So-bin-ich-eigentlich-Raum
zip  |  6 MB
DIN A4
5 MB

Požadavky na koupelnu budoucnosti jsou ovlivněny hlavně touhou po vydařené symbióze technologie a přirozenosti, především použití přírodních materiálů jako jsou dřevo nebo přírodní kámen a organicky působících forem, které v prostředí vykouzlují smyslnou atmosféru. Koupelna by měla být v ideálním případě otevřena do přírody. Tím vytváří výsledky studie nové výzvy pro celkovou architekturu koupelny: Vedle přirozenosti by měly poskytnout komfort a dojem dálky velká okna, sedací a ložné plochy. Většina probandů je fascinována prostornou, otevřenou koupelnou s pohledem do přírody.

Source: © KALDEWEI  |  press_BD_So_bin_ich_eigentlich_Raum.jpg