(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

German Brand Award 2017: Dvě zlaté medaile pro KALDEWEI

Ahlen, červenec 2017. – KALDEWEI znovu potvrzuje svoje kompetence na trhu se sanitárním vybavením. Při udílení věhlasných cen German Brand Awards 2017 si přední výrobce odnesl hned dvě zlaté medaile: za korporátní webovou stránku a za koncept veletržního stánku na letošním veletrhu ISH. Touto cenou jsou odměňovány výjimečné počiny z oblasti řízení obchodní značky nezávisle na oboru a uděluje je německý German Brand Institute spolu s Radou pro design.

Za své nově koncipované internetové stránky (www.kaldewei.com) obdržel výrobce řešení koupelen nejvyšší kvality ze smaltované oceli KALDEWEI zlatou cenu German Brand Award v kategorii „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Web & Mobile“.

Nová prezentace firmy KALDEWEI je velmi profesionální, splňuje vysoké uživatelské nároky a přesvědčuje svou intuitivní uživatelskou přívětivostí. KALDEWEI převedl nový korporátní design vytříbeného vzhledu do digitální podoby a také zde docílil optimální prezentace značky a výrobku. Webové stránky KALDEWEI nabízejí navíc mnoho užitečných servisních nástrojů jako například inteligentní vyhledávací funkci, produktový konfigurátor nebo vyhledávání obchodních partnerů. „Skvěle vytvořená internetová stránka, která v každém ohledu odpovídá vysoké úrovni předního výrobce,“ tak zní odůvodnění poroty.

Zlatou cenu obdržela rovněž prezentace firmy KALDEWEI na ISH 2017 v kategorii „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Brand Fairs, Exhibitions & Events“. Veletržní stánek koncipovaný architektonickým studiem Schmidhuber podle motta „The Cloud“ okouzlil návštěvníky i porotu svou výjimečnou architekturou s trojdimenzionální prezentací a ikonickou inscenací oslovující všechny lidské smysly.

„Pro účely veletrhu byl nový korporátní design podniku přepracován v hodnotný, elegantní a pro veletrh adekvátní vzhled stánku. Architektonický princip přitom slibuje vysoký stupeň napětí a současně jasně definuje rozdělení tematických oblastí. Přesvědčivá prezentace firmy, pokud jde o funkčnost, prezentaci výrobků a řízení obchodní značky,“ zdůvodňuje rozhodnutí poroty Andrej Kupetz, předseda poroty a hlavní jednatel Rady pro design.

Veletržní stánek byl navíc oceněn jako vítěz v kategorii „Brand Design“. Značka KALDEWEI přesvědčila také v soutěžní kategorii „Industry Excellence in Branding – Heating & Bathroom“ a byla zde rovněž označena za vítěze. Podnik z Ahlenu si tak může připsat na svůj účet hned čtyři vyznamenání.

O German Brand Award
German Brand Award hodnotí a oceňuje značky komplexně. Kritéria a soutěžní kategorie jsou zvoleny tak, aby zahrnovaly rozmanité stránky profesionálního řízení obchodní značky: Ceny jsou udělovány v soutěžních kategoriích „Excellence in Branding“, „Industry Excellence in Branding“ a „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“. Udílení cen German Brand Award iniciovala Rada pro design, kterou v roce 1953 uvedl do života Německý spolkový sněm a oficiálně ji založil Spolkový svaz německého průmyslu. Založení rady mělo za cíl podporovat konkurenceschopnost německých podniků. German Brand Institute založený za účelem posílení aktivit na poli řízení obchodní značky byl pověřen konání soutěží s udílení cen, jež se v roce 2017 konaly již podruhé. Více o German Brand Award na www.german-brand-award.com

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

All Images
zip  |  5 MB
Text
doc  |  2 MB
< DIN A4
174 KB

Při udílení věhlasných cen German Brand Award obdržel KALDEWEI hned dvě zlaté medaile: za svou korporátní webovou stránku a za koncept veletržního stánku na letošním ISH.

Source: © German Brand Award  |  1_KALDEWEI_german_Brand_Award_Logo.png

< DIN A4
341 KB

Za své nově koncipované korporátní webové stránky (www.kaldewei.com) obdržel KALDEWEI díky jednoduché intuitivní ovladatelnosti a praktickým servisním nástrojům v kategorii „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Web & Mobile“ zlatou cenu German Brand Award.

Source: © KALDEWEI  |  2_KALDEWEI_German_Brand_Award_Website_EN.jpg

KALDEWEI - ISH 2017 - Schmidhuber Brand Experience GmbH
> DIN A4
4 MB

Další zlaté ocenění German Brand Award čekalo na KALDEWEI v kategorii „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation – Brand Fairs, Exhibitions & Events“ za veletržní stánek KALDEWEI na ISH. Odbornou porotu zaujala nejvíce výjimečná architektura a ikonická inscenace oslovující všechny lidské smysly.

Source: © KALDEWEI/BECKER LACOUR  |  KALDEWEI - ISH 2017

< DIN A4
1 MB

KALDEWEI dále přesvědčil v soutěžní kategorii „Industry Excellence in Branding – Heating & Bathroom“ a byl zde označen za vítěze. Odůvodnění: Značka KALDEWEI utváří měřítka, pokud jde o jedinečnost a účinnost komunikace i co se týče prodeje se zaměřením na zákazníka a pouští se novými cestami i v digitálním světě.

Source: © KALDEWEI  |  4_KALDEWEI_German_Brand_Award_Markenauftritt.jpg