(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

KALDEWEI a Světový fond na ochranu přírody (WWF): společné úsilí pro ochranu moře

Prognózy vycházejí z toho, že v roce 2050 bude ve světovém oceánu plavat stejně tolik plastového odpadu jako ryb. První náznaky se objevují již dnes: Zvířata hynou kvůli vdechnutým plastovým předmětům a v mnoha druzích ryb nalézáme mikroskopické plastové částečky. KALDEWEI se ve spolupráci s WWF dlouhodobě angažuje v programu na ochranu moří v jihovýchodní Asii. Jádrem projektu je zlepšování odpadového hospodářství v oblasti delty řeky Mekong ve Vietnamu.

„Udržitelnost se stala neoddělitelnou součástí podnikové filozofie KALDEWEI. Velmi rádi podporujeme důležitou činnost WWF v boji proti nárůstu plastového odpadu v oceánech a jsme přesvědčeni, že díky našim snahám můžeme velkou měrou přispět k ochraně moří a čistému životnímu prostředí,“ říká jednatel Franz KALDEWEI. Výzkumy ukazují, že právě v zemích jihovýchodní Asie neexistují žádná pevná pravidla, která by regulovala likvidaci odpadu, a komunální odpad se často skladuje velmi nedbale. V důsledku pravidelných záplav v povodí řeky se pak velké množství tohoto odpadu dostává do moře.

Zamezení úniku plastů do moře

KALDEWEI a WWF chtějí společně zabránit nejenom důsledkům znečištění životního prostředí, ale v prvé řadě také jeho příčinám. V rámci modelového projektu v deltě Mekongu by se mělo množství odpadu díky třídění a recyklaci snížit až o 80 procent. To by mělo dlouhodobě vést k zavírání deponií a vyklízení skládek. V důsledku toho by se zamezilo každoročnímu vyplavování velkých množství plastů řekami a kanály v deltě Mekongu do moře.

KALDEWEI při výrobě svých smaltovaných extra plochých sprchových vaniček, koupacích van a umyvadel sází odjakživa na přírodní materiál – kompozit z oceli a skla, jež lze ze 100 procent recyklovat. „Spolupráce s WWF pro nás představuje logický krok, který je součástí našich neustálých snah o čisté životní prostředí na Zemi,“ vysvětluje Franz KALDEWEI.

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  479 KB
Všechny obrázky
zip  |  14 MB

771 KB

KALDEWEI se společně s WWF angažuje v programu na ochranu moří v jihovýchodní Asii. Jádrem projektu je zlepšování odpadového hospodářství v oblasti delty řeky Mekong ve Vietnamu.

1_KALDEWEI_WWF_kooperace

2_Kaldewei_Franz_Kaldewei_Christoph_Heinrich

13 MB

„Udržitelnost se stala pevnou součástí podnikové filozofie KALDEWEI. Velmi rádi podporujeme důležitou činnost WWF v boji proti nárůstu plastového odpadu v oceánech a jsme přesvědčeni, že díky našim snahám můžeme velkou měrou přispět k ochraně moří a čistému životnímu prostředí,“ říká jednatel Franz KALDEWEI. Na obrázku (zleva): Jednatel KALDEWEI Franz KALDEWEI a Christoph Heinrich, předseda ochrany přírody ve WWF.

2_KALDEWEI_Franz_KALDEWEI_Christoph_Heinrich