(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

KALDEWEI: Důsledné vedení značky

Jako výrobce vysoce kvalitních řešení pro koupelny ze znamenité smaltované oceli patří KALDEWEI k nejúspěšnějším značkám Německa. Špičkový výrobce vědomě sází na originální a s ničím nezaměnitelnou prezentaci značky, která ukazuje KALDEWEI jako luxusní globální značku, a která podnik jednoznačně odlišuje od zbytku branže. Prezentace značky se důsledně přizpůsobuje jednotlivým kanálům a různým cílovým skupinám. Důležitým bodem pro současnost i budoucnosti je mobilní a digitální komunikace. KALDEWEI využívá nejrůznějších možností k tomu, aby vytvořil nová měřítka cíleného vedení značky. Arndt Papenfuss, marketingový ředitel u KALDEWEI, v interview vysvětluje, čím se vyznačuje značka KALDEWEI, jak podnik dokáže zajistit, aby se strategie značky prosazovala také v mezinárodním měřítku, a jaké jsou největší výzvy, pokud jde o téma digitalizace.

1. Co dělá z KALDEWEI tak jedinečnou značku?

Arndt Papenfuss: Jako výrobce vysoce hodnotných řešení pro koupelny je dnes KALDEWEI jednoznačně součástí prémiového segmentu. Díky důslednému zavádění produktových inovací a designových ikon vzniklo portfolio čítající v současné době více než 600 extra plochých sprchových vaniček, koupacích van a umyvadel, které tvoří navzájem sladěná řešení pro projektové dodávky i požadavky soukromých stavebníků. Základem značky je vlastními silami a znalostmi vyvinutá smaltovaná ocel KALDEWEI. Jedinečné spojení pevné oceli a odolného smaltu obdařené jedinečnými materiálovými vlastnostmi zaručuje podniku zcela výsadní postavení.

Značku KALDEWEI však netvoří pouze hodnotný materiál a nadčasově krásné výrobky. Nedílnou součástí podnikové strategie je totiž také důsledně systematické vedení značky. O jedinečnou prezentaci značky se stará kampaň značky, která chce KALDEWEI od konkurence z branže cíleně odlišit optickým umístěním značky do vyšších obchodních segmentů. Při prezentaci značky přitom efektivně pracujeme s nezaměnitelnými kódy značek předních výrobců. Kromě toho sázíme na principy luxusní komunikace: redukce, zhodnocení, emocionalizace. KALDEWEI tak dnes nabízí vysoce hodnotný zážitek ze značky, který se navenek i dovnitř odráží ve všech bodech setkávání zákazníka se značkou (kontaktních bodech) – od tisku a on-line prezentace přes veletrhy až po reklamu a PR. Díky tomu stojí značka KALDEWEI na silných pilířích: V sanitární branži je jednoznačně umístěna i diferencována a vyvinula se v profitující špičkovou značku.

2. Jakým způsobem zajistíte, aby se Vaše strategie značky prosadila také v mezinárodním měřítku?

Arndt Papenfuss: Značka KALDEWEI může svou sílu uplatnit pouze v případě, že bude nabízet ucelený obraz ve všech kontaktních bodech. Proto je velmi důležitá konzistentní prezentace značky v rámci všech kanálů – u architektů, v odbytu velkoobchodníků i na webových stránkách – a to i v celosvětovém měřítku. Kódy značky jsou úmyslně definovány tak, aby byly srozumitelné po celém světě a mohly také v celosvětovém měřítku uplatnit svou sílu. Pomocí obsáhlých pravidel firemního stylu chceme zajistit, aby byla prezentace značky po celém světě konzistentní s rozhodujícími kódy značky. Podnik je na trhu vnímán jen v případě, že se prezentuje jednotně a důsledně. Je to nutný předpoklad k tomu, aby se značka stala mezinárodně úspěšnou.

Z tohoto důvodu se KALDEWEI prezentuje jednotně ve všech kanálech, ve všech lokalitách světa a pro všechny cílové skupiny. Tímto způsobem uvádíme do povědomí nový příslib luxusu. Ať již se se značkou KALDEWEI setkáte v New Yorku, Šanghaji nebo Dubaji, vždy ji na první pohled rozeznáte.

3. KALDEWEI spolupracuje již několik desítek let s renomovanými designéry. Jakou měrou se tato spolupráce podílí na úspěchu podniku?

Arndt Papenfuss: Spolupráce s velikány designu jako Arikem Levy, Sottsass Associati, Anke Salomon nebo Wernerem Aisslingerem hraje v úspěchu KALDEWEI rozhodující roli. Z této dlouhodobé spolupráce vznikaly a vznikají jedinečné objekty pro koupelny, které se vyznačují dokonalými tvary, vysokou funkčností a nadčasovým stylem. Úspěšnost cesty započaté v 70. letech mezitím potvrdilo několik na trhu skvěle zavedených řad výrobků a více než 150 mezinárodních ocenění. Mnoho řešení KALDEWEI pro koupelny určuje trendy a staly se skutečnými ikonami stylu. Jiné jsou nadčasovou designovou klasikou, která přežije prchavé módní trendy a investorovi dává pocit skutečné hodnoty. KALDEWEI přitom úmyslně volí externí designéry, kteří staví značku před výzvy, pokud jde o technologický vývoj, a kteří znovu a zas zpochybňují i posouvají meze proveditelného. Často jsou externí designéři účinnými katalyzátory skutečných inovací.

4. Co je podle Vás největší výzvou, pokud jde o digitalizaci branže? Jaké postupy zde KALDEWEI volí?

Arndt Papenfuss: Digitalizace patří určitě k jednomu z nejdůležitějších strategických směrů značky. KALDEWEI přitom důsledně sází na velmi široké možnosti mobilní a digitální komunikace. Díky tomu se firmě otevírají nové kanály a možnosti, jak interaktivně reagovat na přání a požadavky jednotlivých cílových skupin: Pro koncového zákazníka to pak znamená bohatší inspiraci a větší orientaci v rozhodovacím procesu. Projektantům a architektům to přináší podporu při plánování a instalatérům zase rozšíření nabídky služeb a lepší informovanost. KALDEWEI chce být nadále aktivní v různých komunikačních kanálech a vycházet tak vstříc poptávce zákazníků po rychlé a nekomplikované dostupnosti podkladů a dat v jakoukoliv dobu.

5. Jakou roli hrají v procesu utváření značky KALDEWEI zaměstnanci?

Arndt Papenfuss: Dlouhodobá vize podniku nabývá konkrétní podoby v jasně definovaných podnikových hodnotách a následně v naší značce KALDEWEI. Obsahy a významy vize jsou pak jako stavební kameny zprostředkovávány jednotlivým zaměstnancům. Tak jsme například před zahájením nejdůležitějšího oborového veletrhu ISH formou rozsáhlých školení, rozhovorů a informačních schůzek všem zaměstnancům doma i v zahraničí dopodrobna objasňovali naši podnikovou vizi, rozšíření pozice značky i novou prezentaci značky. Tyto aktivity přispívají k velké identifikaci zaměstnanců se značkou. Zaměstnanci naproti tomu díky silnému závazku ke značce podnik přesvědčivě reprezentují na veřejnosti.

 

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  523 KB
Všechny obrázky
zip  |  13 MB

3 MB
DIN A4
2 MB
DIN A4
2 MB
DIN A4
2 MB
KALDEWEI - ISH 2015 Frankfurt

2 MB

KALDEWEI - ISH 2015 Frankfurt

Source: © KALDEWEI/BECKER LACOUR  |  KALDEWEI - ISH 2015 Frankfurt

KALDEWEI - ISH 2017 - Schmidhuber Brand Experience GmbH
> DIN A4
4 MB

KALDEWEI - ISH 2017 - Schmidhuber Brand Experience GmbH

Source: © KALDEWEI/BECKER LACOUR  |  KALDEWEI - ISH 2017