(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

Trvalá udržitelnost je více než pouhý dobrý pocit

KALDEWEI, Ahlen, březen 2019. – „Naše oceány se utápějí v plastových odpadech,“ referuje Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund For Nature, WWF) na svých webových stránkách. Odhady vycházejí z toho, že se ročně do světových moří dostává až 12,7 milionů tun plastového odpadu. Za rok se vyrobí přibližně 335 milionů tun plastů – se stoupající tendencí. Politika v Německu a v Evropě se pokouší pomocí nových zákonů tomuto vývoji čelit a usnesla příslušné zákazy pro určité produkty z umělých hmot. Avšak to samo nestačí, jelikož již dnes představuje enormní množství plastového odpadu celosvětový problém pro životní prostředí a zejména pro světová moře. Plasty ohrožují nejen životně důležité ekosystémy, ale také naše vlastní zdraví, protože se v podobě mikroplastu přes potravní řetězec dostávají i do našeho těla.

KALDEWEI podporuje program WWF na ochranu moří
Rodinný podnik KALDEWEI patří k evropským lídrům v oboru koupacích van, sprchových vaniček a umyvadel a je od prosince 2017 spolupracujícím partnerem WWF. Koupelnová řešení KALDEWEI jsou ze 100procentně recyklovatelné smaltované oceli dlouhé životnosti, a podnik vědomě upouští od používání umělých hmot. Společně s WWF podnik pracuje na vývoji kompatibilním s klimatickým cílem snížení teploty o 2 °C a jako sponzor podporuje program WWF na ochranu moří za účelem snížení vnosu plastů do světových moří.

V centru tohoto sponsoringového partnerství je modelový projekt, který má za cíl zlepšení odpadového managementu v deltě Mekongu ve Vietnamu. Vietnam patří vedle jiných jihovýchodoasijských zemí k hlavním zdrojům zanášení plastů do moří. Důvody spočívají v chybějících nebo nedostatečných systémech sběru, opětného využití a likvidace. S podporou KALDEWEI má být plastový odpad vznikající na území projektu recyklován, aby se do moře dostávalo méně plastů.

Trvalá udržitelnost z přesvědčení
„Moře je fascinující životní prostředí, které nás pokaždé znovu nadchne svou rozmanitostí a krásou. Ohrožení moří a v konečném důsledku i člověka plastovým odpadem je reálné, a my musíme jednat teď, chceme-li tento životní prostor zachovat,“ zdůvodňuje jednatel Franz KALDEWEI svou angažovanost pro ochranu moří.

Se svými 100 lety zkušeností se KALDEWEI nyní již ve čtvrté generaci hlásí ke smaltované oceli jakožto 100procentně přírodnímu materiálu, a je jediným výrobcem v Německu, který svá koupelnová řešení vyrábí v celém hodnotovém řetězci sám. „Trvalá udržitelnost je pevně zakotvená v DNA našeho podniku. Z čirého přesvědčení dennodenně optimalizujeme spotřebu materiálů a energií naší výroby a našeho distribučního řetězce a senzibilizujeme naše pracovníky ohledně vědomého zacházení se zdroji,“ zdůrazňuje Franz KALDEWEI odpovědnost za zachování životního prostředí, ve kterém stojí za to žít, pro následující generace.

Koupelnami navěky upsáni živlu Voda
Na ISH, světovém veletrhu inovativních koupelnových řešení, KALDEWEI ve zvláštním tematickém okruhu ukazuje, jaký význam mají v podniku trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí. Návštěvníci se zde také dozvědí, jaký je příspěvek koupelnových řešení KALDEWEI ze smaltované oceli k ekologickému a klimaticky neutrálnímu stavění. Kooperace s WWF je ve středu pozornosti high end 3-D vizualizace, v níž KALDEWEI prostřednictvím virtuální reality nechává své hosty vnořit do jedinečného podvodního světa oceánů a informuje je o projektu kooperace.

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  3 MB
Všechny obrázky
zip  |  13 MB
DIN A4
3 MB

„Trvalá udržitelnost je pevně zakotvená v DNA našeho podniku. Z čirého přesvědčení dennodenně optimalizujeme spotřebu materiálů a energií naší výroby a našeho distribučního řetězce a senzibilizujeme naše pracovníky ohledně vědomého zacházení se zdroji,“ zdůrazňuje Franz KALDEWEI odpovědnost za zachování životního prostředí, ve kterém stojí za to žít, pro následující generace. Zobrazené produkty: KALDEWEI Meisterstück Incava.

Source: © KALDEWEI  |  5_1_KALDEWEI_Sustainability.jpg

DIN A4
3 MB

KALDEWEI je se svými 100 lety zkušeností již čtvrtou generací, která se zavázala k ocelovému smaltu jako 100% přírodní materiál a je jediným výrobcem v Německu, který vyrábí vlastní koupelnová řešení podél celého hodnotového řetězce. Zobrazené produkty: KALDEWEI Conoflat.

Source: © KALDEWEI  |  5_2_KALDEWEI_Sustainability.jpg


771 KB

Od prosince 2017 KALDEWEI podporuje program WWF na ochranu moří.

Banner 2120x2250 4.indd

Colorful sunrise with tall palm trees rising up in the dramatic sky
vietnam landscape
4 MB

V centru tohoto sponsoringového partnerství mezi KALDEWEI a WWF je modelový projekt, který má za cíl zlepšení odpadového managementu v deltě Mekongu ve Vietnamu za účelem účinného bránění příčinám plastového odpadu ve světových mořích.

Source: huythoai1978@gmail.com  |  Colorful sunrise with tall palm trees rising up in the dramatic sky

Coral Reef
4 MB

„Moře je fascinující životní prostředí, které nás pokaždé znovu nadchne svou rozmanitostí a krásou. Ohrožení moří a v konečném důsledku i člověka plastovým odpadem je reálné, a my musíme jednat teď, chceme-li tento životní prostor zachovat,“ zdůvodňuje jednatel Franz KALDEWEI svou angažovanost pro ochranu moří.

Source: Cat Holloway / WWF  |  Fiji