(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

„Z dlouhodobého hlediska neexistuje žádná alternativa k udržitelnému stavění“

KALDEWEI, Ahlen, listopad 2020 – KALDEWEI a InteriorPark. společně prosazují udržitelné výrobky a udržitelné stavění. Přední platforma pro udržitelnou interiérovou architekturu a recyklovatelný design spolu s předním výrobcem koupelen sledují společný cíl: udělat z vlastního obydlí včetně koupelny místo vybavené pokud možno přírodními materiály namísto plastů. V interview odpovídala Tina Kammer, architektka a spoluzakladatelka InteriorPark., na otázky týkající se pokroků, výzev a vizí v oblasti udržitelného stavění. 

Paní Kammerová, jako architektka prosazujete s InteriorPark. již více než 30 let udržitelné přírodní materiály s vysokými nároky design. Co je pro Vás obzvláště důležité při výběru Vašich partnerů a jak se rozhodujete v otázce, zda bude značka uvedena na vašem webu?
Při výběru našich partnerů zkoumáme různé aspekty, jako je původ zdrojů a jejich zpracování. Kromě toho zjišťujeme: Pracuje se s přírodními nebo recyklovatelnými materiály? Jak recyklovatelné jsou produkty a zda je koloběh surovin skutečně uzavřen? Kde a kým jsou produkty vyráběny? Jak je sestavena výroba z hlediska environmentálních technologií? Existují nějaké další sociální aspekty, které podnik sleduje? V neposlední řadě musí podnik vystupovat jako autentický a transparentní. Existuje mnoho fantastických marketingových textů, které však mají často jen velmi malou skutečnou vypovídací schopnost o udržitelnosti. 

Proč je podle Vašeho názoru při rekonstrukci nebo stavbě nového objektu důležité vybírat udržitelné materiály?

Stavební průmysl je odpovědný za přibližně jednu třetinu celosvětově spotřebovaných přírodních zdrojů. V tomto ohledu zde existuje obrovský potenciál. Z dlouhodobého hlediska nakonec nebude žádná jiná alternativa, než se při výběru spoléhat na udržitelné aspekty, protože si současnou spotřebu jednoduše nebudeme moci dovolit. Vybrané udržitelné materiály enormně zlepšují kvalitu ovzduší ve vnitřních prostorách a koncoví spotřebitelé mají díky tomu konkrétní výhodu. V komerčních objektech se to týká také podniků a zaměstnavatelů, protože ve zdravých místnostech se uživatelé cítí příjemněji, lépe se soustředí, jsou kreativnější a méně často onemocní. 


Rovněž v koupelně se stále používá příliš mnoho plastu. V centru pozornosti často stojí různé obaly šamponů, sprchových gelů, zubních past apod. Další, i když často opomíjený problém, představují sama koupelnová řešení. Které materiály zatěžují životní prostředí a které byste doporučila s ohledem na udržitelný a estetický design koupelny?

Na to není jednoduché jednoznačně odpovědět. Pokud je například koupací vana vyrobena z určitého druhu čistě zpracovaného plastu a je proto možné ji vrátit do koloběhu surovin, dával by takovýto materiál smysl. Smaltovaná ocel je v zásadě recyklovatelná, takže jde o udržitelný materiál. Koloběh surovin však musí být uzavřený, aby se tento pozitivní aspekt uplatnil. 
Obaly a složky kosmetických prostředků představují velký problém, protože nejenom obaly jsou vyrobené z plastu, ale samotné výrobky často obsahují mikroplasty, které lze dnes najít i v nejvzdálenějších koutech naší planety, dokonce i v hlubinných mořích. U udržitelných kosmetických výrobků směřuje trend k pevným mýdlům, jejichž aktivní složky bez vody lze balit udržitelným způsobem.

Akrylátová koupelnová řešení jsou jen částečně recyklovatelná. Stále více stavitelů a projektantů proto sází na smaltovanou ocel jako obzvláště udržitelný materiál. Jaké jsou podle Vás výhody sprch, koupacích van a umyvadel ze smaltované oceli?

Koupelnová řešení ze smaltované oceli jsou vysoce kvalitní, snadno se čistí a vyznačují se dlouhou životností. Materiál lze po použití roztavit a znovu zpracovat na stejně kvalitní koupelnový objekt. Důležité je uzavřít koloběh a zajistit, aby byl tento udržitelný aspekt také prakticky realizován. To musí být logisticky zajištěno a zohledněno v obchodním modelu. Realizace v praxi představuje pro mnoho podniků velkou výzvu.

Jak se díváte na vůli ve společnosti, zaměřit se právě ve stavebnictví intenzivněji na udržitelná řešení? Existuje takový trend?
Ano, existuje. Stoprocentně. Tento trend se však příliš pomalu rozšiřuje. Pobídky k prosazování udržitelných řešení, a to i ze strany politiky, nejsou dostatečně velké. Stavitelé musí mít výhodu z toho, že se rozhodnou pro vyšší počáteční investice, které se ve střednědobém horizontu během doby používání amortizují.

Jak byste zhodnotila povědomí spotřebitelů o udržitelných řešeních koupelen? Máte pocit, že v této oblasti již bylo provedeno dost osvěty?
Pro spotřebitele není snadné se při každém rozhodování o koupi intenzivně zabývat alternativami a činit správné volby. Proto musí všichni hráči na trhu nadále informovat a vysvětlovat. Společně s našimi partnery pomáháme spotřebitelům orientovat se v džungli nabízených produktů. Udržitelnost spolu s estetičností funguje velmi dobře! 

Co podle Vás odrazuje spotřebitele, pokud jde o udržitelné stavění? A jaké argumenty ve prospěch udržitelných alternativ by měli spotřebitelé při svém rozhodování vzít v úvahu?

Spotřebitelé většinou budují pro sebe a svou vlastní rodinu. V některých oblastech jsou k dispozici státní dotace. Efekt udržitelného stavění je ve vnitřních prostorách velmi dobře patrný, protože dochází k výraznému zlepšení kvality vnitřního ovzduší. Vše, co nás obklopuje, se odpařuje. Jsme obklopeni mnoha emisemi, které se hromadí v okolním vzduchu. Čím menší a méně toxické jsou, tím lépe pro naši pohodu a naše zdraví.

Pojďme se podívat 20 let do budoucnosti: Jak si představujete budovy a zařízení, pokud jde o jejich konstrukci a design?
To je krásná otázka! Představujeme si, že budovy budou postaveny takovým způsobem, že je bude možné rozložit na jednotlivé části a ty bude možné vrátit zpět do oběhu. Budova bude vlastně jakýsi sklad materiálu. Totéž bude platit i pro zařizovací předměty. K tomu se přidá ještě jeden aspekt, a to že v budoucnu už snad nebudeme muset mnoho věcí kupovat, ale budeme mít možnost si je pronajmout. To znamená, že se o ně bude výrobce starat a udržovat je, a když se rozbijí nebo bude jejich životní cyklus u konce, vrátí je výrobce zpět do oběhu a nahradí je novými výrobky.
 
Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  451 KB
Všechny obrázky
zip  |  5 MB
1_Tina_Kammer_InteriorPark

4 MB

Tina Kammer je ředitelkou a zakladatelkou firmy InteriorPark., přední platformy pro udržitelnou interiérovou architekturu a recyklovatelný design. InteriorPark. podporuje udržitelný rozvoj a zasazuje se o novou kulturu myšlení v architektuře.

1_Tina_Kammer_InteriorPark

2_Kaldewei_koupelnová řešení_ze_smaltované_oceli

2 MB

Koupelnová řešení ze smaltované oceli jsou vysoce kvalitní, snadno se čistí a vyznačují se dlouhou dobou životnosti. Materiál lze po použití roztavit a znovu zpracovat na stejně kvalitní koupelnový objekt.

2_KALDEWEI_koupelnová řešení_ze_smaltované_oceli