(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

„Ekologické chování u nás nekončí dodávkou zboží“

KALDEWEI, Ahlen, listopad 2020 – Naše společnost musí jednat ještě udržitelněji a šetrněji k životnímu prostředí, pokud chce budoucím generacím zanechat planetu hodnou k žití. KALDEWEI si je vědoma této odpovědnosti: Rodinný podnik již více než 100 let používá přírodní suroviny a přeměňuje je na recyklovatelné sanitární výrobky ze smaltované oceli s dlouhou životností. Aktivita předního výrobce v této oblasti však nekončí dodávkou hotových výrobků: KALDEWEI dlouhodobě spolupracuje s WWF v rámci programu na ochranu moří. Mimo to je výrobce členem Německé společnosti pro trvale udržitelné stavění (DGNB) a byl prvním výrobcem koupelnového vybavení, který ke svým výrobkům mohl nabídnout environmentální prohlášení o produktu (EPD). Toto prohlášení zveřejňuje institut pro stavebnictví a životní prostředí (IBU). Díky tomu se KALDEWEI zařadil mezi průkopníky v branži, pokud jde o podporu udržitelného stavitelství. 

KALDEWEI podporuje iniciativu WWF
„Naše ekologické povědomí nekončí za branami podniku, ale zasahuje mnohem dál. Proto jako první německý výrobce koupelnového vybavení již od roku 2017 dlouhodobě spolupracujeme s WWF a konkrétně podporujeme ve Vietnamu program na ochranu moří,“ prozrazuje generální ředitel Franz KALDEWEI. Jedná se o modelový projekt „Long An“ v deltě řeky Mekong, který bojuje s příčinami plastového odpadu v oceánu. Cílem je tříděním a recyklací zbytkového odpadu významně snížit vnášení plastů do moře. 

Díky pomoci KALDEWEI, která tkvěla v podpoře předběžných studií a pilotních opatření, se WWF podařilo přesvědčit federální ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU) o potenciálu zmíněného projektu. Na základě toho přislíbilo BMU financování projektu WWF do roku 2023. „Až s podporou KALDEWEI jsme dokázali proměnit myšlenku projektu v nadějný reálný projekt, který pomáhá řešit příčiny plastového odpadu v oceánu,“ zdůrazňuje Bernhard Bauske z WWF.

Díky certifikacím a partnerství je udržitelné stavění měřitelné
„Potřebujeme společné chápání toho, co vlastně znamená pojem udržitelné stavění.“ Musí být měřitelné, aplikovatelné a porovnatelné. O to se zasazujeme jako členové Německé společnosti pro trvale udržitelné stavění,“ vysvětluje Franz KALDEWEI. Certifikační systém společnosti pomáhá zavádět komplexní kvalitu v plánování, výstavbě a provozu a zajišťovat co možná nejvyšší budoucí bezpečnost stavebních projektů. Data deklarací EPD tvoří základ pro posuzování udržitelnosti v národních a mezinárodních systémech certifikace budov, jako například u Německé společnosti pro trvale udržitelné stavění (DGNB), v certifikačním systému pro udržitelné stavění (BNB) nebo u mezinárodních certifikátů LEED a BREEAM. V neposlední řadě odlišují recyklovatelnost a dlouhá životnost, vyjádřené v 30leté záruce, koupelnová řešení KALDEWEI ze smaltované oceli od výrobků z plastu a přispívají k ekologicky šetrnému a klimaticky neutrálnímu stavění v souladu se standardy DGNB. 

S cílem prohloubit povědomí o udržitelném stavění u odborníků a stavitelů spolupracuje KALDEWEI s různými partnery a sítěmi architektů, jako například InteriorPark., jednou z předních platforem pro udržitelnou interiérovou architekturu a ekologický design. Tina Kammer, architektka a spoluzakladatelka InteriorPark.: „Pro spotřebitele není snadné se při každém rozhodování o koupi intenzivně zabývat alternativami a činit správné volby. Proto musí všichni hráči na trhu nadále informovat a vysvětlovat.“ 

KALDEWEI je příkladem toho, jak lze velmi dobře vzájemně spojit nejvyšší nároky na udržitelnost, kvalitu a estetiku.

 

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  2 MB
Všechny obrázky
zip  |  8 MB
1_Kaldewei_trvalá udržitelnost
< DIN A4
3 MB

Nyní již ve čtvrté generaci se KALDEWEI hlásí ke smaltované oceli jakožto 100procentně přírodnímu materiálu, a je jediným výrobcem v Německu, který svá koupelnová řešení vyrábí v celém hodnotovém řetězci sám.

Source: @ KALDEWEI  |  1_KALDEWEI_trvalá udržitelnost

2_Kaldewei_ocel_smalt

2 MB

Rodinný podnik již více než 100 let používá přírodní suroviny a přeměňuje je na recyklovatelné sanitární výrobky ze smaltované oceli s dlouhou životností.

2_KALDEWEI_ocel_smalt

3_Kaldewei_WWF_iniciativa

3 MB

V centru sponzoringového partnerství mezi KALDEWEI a WWF je modelový projekt, který si klade za cíl zlepšení odpadového managementu v deltě Mekongu ve Vietnamu za účelem významného snížení vnášení plastového odpadu do oceánu.

3_KALDEWEI_WWF_iniciativa

4_Kaldewei_WWF_spolupráce

766 KB

Od prosince 2017 KALDEWEI podporuje program WWF na ochranu moří.

4_KALDEWEI_WWF_spolupráce