(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

KALDEWEI na cestě ke klimatické neutralitě

KALDEWEI, Ahlen, červen 2021 – Pro výrobce koupelnového vybavení KALDEWEI je udržitelnost ústředním tématem již více než 100leté podnikové historie. Důkazem toho je nejenom boj proti plastům v koupelně a partnerství s organizací na ochranu životního prostředí WWF, se kterou KALDEWEI realizuje ekologický projekt ve Vietnamu. Jako první podnik v sanitární branži navíc podepsal KALDEWEI Sience Based Target Initiative (SBTi). Tímto krokem se KALDEWEI připojil k iniciativě, která si klade za úkol splnit cíle Pařížské klimatické dohody a definovat konkrétní ekologická opatření. KALDEWEI tím začíná psát novou kapitolu svého udržitelného podnikání.

SBTi je spojení globálních neziskových organizací jako UNGC, CDP, WWF a WRI. Tato aliance vyšla ze snahy, aby se vědecky podložené cíle (SBT) směřující k snížení emisí skleníkových plynů staly standardem chování podniků. Cílem je do roku 2030 snížit světové emise do té míry, aby byly splněny požadavky Pařížské klimatické dohody z roku 2015. Certifikát SBTi potvrzuje jasný podnikatelský záměr jednat v souladu s platným mezinárodním právem, což mimo jiné znamená, zanechat budoucím generacím planetu, na které bude stát za to žít. 

Doposud podporu iniciativě a závazek dodržet dohodnuté snížení CO2 podepsalo více než 1500 společností. Základem je Pařížská klimatická dohoda z roku 2015, kterou podepsalo 195 států. Dohoda stanoví maximální globální oteplování Země do 2 stupňů, ideálně 1,5 stupně. KALDEWEI se svým podpisem zavázal k tomu, že i přes stále rostoucí objem výroby sníží do roku 2030 absolutní emise pro plyn, elektřinu a firemní vozidla přibližně o 30 %. Také u absolutních emisí pro nakupované zboží a služby by do roku 2030 mělo dojít ke snížení o dvouciferné hodnoty. Aktuálně prověřujeme investice do „zelené elektřiny“ v sídle společnosti a další opatření k ochraně klimatu a transparentnosti ve smyslu role průkopníka. Podnik si jako cíl pro následující roky stanovil dodržet klimaticky neutrální hospodaření. 
 
„Je to důležitý krok k trvale udržitelné výrobě nepřipouštějící jinou alternativu, která respektuje limity naší planety. Kromě našeho boje proti znečišťování světového oceánu bude snížení emisí CO2 další důležitou hnací silou inovací ve společnosti. Všechny procesy v podniku budou prověřeny a přehodnoceny,“ říká generální ředitel Franz KALDEWEI. 

 

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku. 

Text
docx  |  681 KB
Všechny obrázky
zip  |  1 MB
1_Kaldewei_Climate_Neutrality
< DIN A4
909 KB

KALDEWEI jako první z podniků vyrábějících sanitární vybavení podepsal Sience Based Target Initiative (SBTi), ve které se zavazuje v následujících devíti letech dramaticky snížit vlastní emise CO2.

Source: Scott Bufkin  |  1_KALDEWEI_Climate_Neutrality

2_Kaldewei_Science_Based_Target_Initiative

206 KB

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je mezinárodně uznávaným standardem, jehož cílem je snížení emisí v podnicích.

2_KALDEWEI_Science_Based_Target_Initiative