(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

Posílení cirkulární ekonomiky: Databáze Madaster s více než 42 000 informacemi o produktech KALDEWEI

KALDEWEI, Ahlen, listopad 2022 – KALDEWEI je jedním z 17 zakládajících členů německé online platformy Madaster a tím také průkopníkem na cestě k cirkulární ekonomice v odvětví stavebnictví a nemovitostí. Již nyní se může německý špičkový výrobce koupelnového vybavení pochlubit úctyhodnou bilancí: databáze obsahuje více než 42 000 informací o produktech KALDEWEI. To znamená, že KALDEWEI aktuálně dodal do globálního katastru materiálů a produktů zdaleka největší množství dat.

Madaster Germany pomáhá k udržitelnější výstavbě nemovitostí. Dokumentace, registrace a archivace materiálů v budovách a objektech usnadňuje opakované použití, podporuje inteligentní design a snižuje množství odpadu. Tímto způsobem se každá budova stává skutečnou databankou materiálu. Transparentnost, pokud jde o suroviny, navíc usnadňuje kalkulaci investic. „Vysoká transparentnost dovoluje využívat nové metody plánování a stavění,” uvádí Roberto Martinez, CSO u KALDEWEI. „Tímto způsobem se každá budova stává databankou materiálů a surovin,“ dále vysvětluje a dodává, že i stavební obor je tím o velký krok blíž vizi „Světa bez odpadu“.

V databázi Madaster najdeme pro každý stavební díl důležité informace, například o možnostech třídění a recyklace nebo o emisích CO2. Díky tomu je pak možné určit, které výrobky a materiály lze použít znovu, a na základě principů cirkulárního stavebnictví snížit množství odpadu a emisí CO2. Vysokou kvalitu a aktuálnost dat zajišťuje KALDEWEI automatických nahráváním dat z vlastí databáze PIM (Produktinformationsmanagement = správa informací o produktech). Veškeré Informace o výrobcích jsou v databázi Madaster k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině a v holandštině.

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Všechny obrázky
zip  |  8 MB
Text
docx  |  3 MB
career,project,building,professional,high,safety,manufacturi
8 MB

_

Source: Copyright (c) 2019 JU.STOCKER/Shutterstock.  |  01_KALDEWEI_Madaster


75 KB

Obrazový materiál: Madaster.com

02_Madaster