(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

KALDEWEI a WWF NĚMECKO prezentují závěrečnou zprávu modelového projektu „Plastový odpad Long An“ v deltě Mekongu ve Vietnamu

KALDEWEI, Ahlen, prosinec 2022 – Srdeční záležitost výrobce cirkulárních sanitárních produktů míří do finále. KALDEWEI spolupracuje od roku 2017 s WWF Německo, organizací zabývající se ochranou přírody. Ústředním tématem je snížení znečištění světových moří plastovým odpadem. Díky podpoře společnosti KALDEWEI mohl být úspěšně realizován modelový projekt „Plastový odpad Long An“ v deltě Mekongu ve Vietnamu. Projekt významně přispěje ke snížení úniku plastového odpadu do oceánu. Vybudování fungujícího systému odpadového hospodářství včetně profesionálního třídění odpadu bylo předpokladem pro zvýšení míry recyklace a snížení množství zbytkového odpadu o více než 50 procent. Nyní, 5 let od zahájení, stojí projekt na vlastních nohou a místní vládou bude podporován i v budoucnosti. 

Vláda provincie Long An byla rychle nakloněna ekologické myšlence pilotního projektu a podpořila WWF při vývoji a realizaci vylepšeného konceptu odpadového managementu. „Oddělený sběr odpadu bude nyní realizován v hlavním městě provincie Long An a později také v celé provincii. Projekt zaručí oddělený sběr organického odpadu a jeho kompostování. Recyklovatelný plast bude vytříděn a díky tomu se významně sníží množství zbytkového odpadu,“ raduje se z úspěšné realizace projektu Dr. Bernhard Bauske, odborník na plastový odpad u WWF. KALDEWEI a organizace pro ochranu přírody například financovaly pořízení dvou lehkých nákladních automobilů s kapacitou 4,5 tuny a 5,6 tun, Na jejich korbách lze přepravovat šest resp. deset válečkových kontejnerů najednou, čímž se značně zvýší efektivita sběru odpadu. 

„Jenom díky podpoře společnosti KALDEWEI bylo možné na začátku projektu vypracovat základní analýzu stavu odpadového hospodářství. Na základě výsledků této analýzy byl zahájen modelový projekt v Long An, který má být nyní rozšířen na celou provincii. Výsledky tohoto projektu byly prezentovány ve vědeckých publikacích a zároveň probíhá výměna informací s ostatními městy v jihovýchodní Asii se záměrem podělit se o zkušenosti z modelového projektu a zprostředkovat důležité poznatky. Tím byly položeny udržitelné základy pro zlepšení odpadového hospodářství, a to zejména proto, že nové zákonné regulace ve Vietnamu zavádí od roku 2024 v celé zemi povinné třídění odpadu,“ vysvětluje Dr. Bauske.

KALDEWEI a WWF potvrdily pozitivní výsledek modelového projektu, ve kterém se organizaci pro ochranu přírody v provincii Long An v deltě Mekongu podařilo demonstrovat, že i namáhavý oddělený sběr domovního odpadu spolu s pečlivým dotříděním pracovníky městského svozu odpadu se místním domácnostem a drobným podnikům dobře vyplatí. Díky intenzivnímu školení zúčastněných domácností a drobných podniků a díky práci s veřejností za účasti úřadů a místních organizací se podařilo dosáhnout trvalé míry vytříděnosti odpadu 85 procent.

 

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  5 MB
Všechny obrázky
zip  |  11 MB
01_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

885 KB

Dr. Bernhard Bauske, odborník na odpad v mořích u WWF Německo, (2. zleva) hodnotí průběh projektu na ostrově Con Dao ve Vietnamu. Obrazový materiál: Stefan Ziegler

01_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

02_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

2 MB

Dr. Bernhard Bauske, odborník na odpad v mořích u WWF Německo, (uprostřed) na skládce ve Vietnamu. Obrazový materiál: Stefan Ziegler

02_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

03_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

321 KB

Recyklovatelný plast se vytřídí a díky oddělenému sběru odpadu se významně sníží množství zbytkového odpadu. Nyní, 5 let od zahájení, stojí projekt na vlastních nohou a místní vládou bude podporován i v budoucnosti. Obrazový materiál: WWF Německo

03_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

04_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

4 MB

KALDEWEI a WWF Německo potvrdily pozitivní výsledek modelového projektu, ve kterém se organizaci pro ochranu přírody v provincii Long An v deltě Mekongu podařilo demonstrovat, že i namáhavý oddělený sběr domovního odpadu spolu s pečlivým dotříděním pracovníky městského svozu odpadu se místním domácnostem a drobným podnikům dobře vyplatí. Obrazový materiál: WWF Německo

04_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

05_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

4 MB

Řešit a nezůstat lhostejný: „Jenom díky podpoře společnosti KALDEWEI bylo možné na začátku projektu vypracovat základní analýzu stavu odpadového hospodářství,“ říká Dr. Bernhard Bauske. Obrazový materiál: WWF Německo

05_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta