(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

První veřejná zpráva KALDEWEI o udržitelnosti

KALDEWEI, Ahlen, březen 2023 – Ledovce nadále tají, světové oceány se topí v plastovém odpadu a biologická rozmanitost rapidně klesá. Stručně řečeno: Projevy klimatické krize se jsou stále častější. Abychom zabránili tomu nejhoršímu, musíme co nejrychleji změnit myšlení a vydat se cestou cirkulární ekonomiky. V jakých oblastech se KALDEWEI angažuje pro ochranu přírody, jak podporuje recyklovatelnost a jaké cíle si rodinný podnik vytyčil, zveřejnil KALDEWEI ve své první zprávě o udržitelnosti – zprávě o luxstainability®.

„Udržitelnost začíná u designu a volby materiálu. Právě tato kritéria rozhodují o tom, do jaké míry bude výrobek na konci svého životního cyklu recyklovatelný,“ vysvětluje Franz KALDEWEI, generální ředitel KALDEWEI, ve zprávě o luxstainability®. Již více než 100 let vyrábí KALDEWEI nejkvalitnější koupelnové objekty z ušlechtilé smaltované oceli. Smaltovanou ocel lze ze 100 % recyklovat a je jedním z nejudržitelnějších materiálů pro koupelny. Touto veskrze udržitelnou produktovou DNA to však pro rodinný podnik KALDEWEI nekončí. Dalším krokem k zcela CO2 neutrální výrobě je zpracování oceli bluemint®. Každý z koncových produktů řady nature protect se totiž může pochlubit o 70 procent nižší uhlíkovou stopou. 

Oficiální závazek pro ochranu klimatu

Jak důležité je pro KALDEWEI téma snížení emisí CO2 a ochrany klimatu, dokazuje mimo jiné podepsání iniciativy Science Based Targets. Jako první z výrobců sanitárního vybavení se KALDEWEI spolu s více než 2000 dalšími podniky zavázal k tomu, že splní cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015, která stanovuje hranici globálního oteplování Země na 1,5 stupně Celsia. 

Již dnes umožňuje KALDEWEI formou zprávy o luxstainability® náhled do problematiky opatření a cílů k ochraně klimatu a s nimi spojenými ekonomickými, ekologickými a sociálními aspekty, což je mnohem dříve, než jak bylo na evropské úrovni oficiálně dohodnuto v listopadu 2022 a stvrzeno směrnicí CSR o povinnosti podávat od roku 2025 zprávy o činnosti. 

Kromě udržitelného směřování společnosti je pro Franze KALDEWEI stěžejní také angažovanost v oblasti ochrany přírody. Již více než 5 let je jeho podnik partnerem WWF Německo při realizaci programu WWF na ochranu moří a ve spolupráci bude pokračovat také v následujících letech, tentokrát se změřením na podporu vratných obalů v Německu.

Zpráva o luxstainability® byla vytvořena na základě standardů GRI Sustainability Reporting Standards a její kompletní znění si můžete stáhnout zde: Zpráva luxstainability® od KALDEWEI.

 

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku

Text
docx  |  3 MB
Všechny obrázky
zip  |  11 MB

11 MB

Zdroj: KALDEWEI

01_KALDEWEI_Luxstainability_R__Report.jpg