(CZ)
Tisk
Aktuálně
Detail

KALDEWEI a WWF Německo pokračují v boji s plastovým odpadem – nový projekt má zjednodušit opětovné použití plastů

KALDEWEI, Ahlen, březen 2023 – Každou minutu přibude do světového oceánu plastový odpad ze dvou nákladních automobilů. KALDEWEI pokračuje v boji proti zvyšování množství plastového odpadu v životním prostředí a prodlužuje svou spolupráci s WWF Německo. Po úspěšném modelovém projektu, který bojuje proti plastovému odpadu v deltě Mekongu ve Vietnamu, se KALDEWEI tentokrát zaměřil na oblast hotelnictví, gastronomie, obchodu a logistiky v Německu. Cílem je prostřednictvím konceptu opětovného použití plastů významně snížit množství odpadů v životním prostředí.

Ročně se vyrobí více než 400 milionů tun plastu. Z toho se přibližně 36 procent použije na výrobu obalů. Problém je v tom, že velká část těchto obalů najde své využití pouze jednou a poté končí v popelnicích. Na základě studie WWF by díky zavedení konceptu opětovného použití mohlo do roku 2040 jen v Německu dojít ke snížení množství plastového odpadu o více než 20 procent. Potenciál opětovného použití se bohužel stále silně podceňuje. Přitom lze jednoduchou změnou přístupu s omezením jednorázových výrobků a s opětovným využitím obalů jejich znovunaplňováním významně snížit množství vznikajícího odpadu. 

Ekologická aliance „mehrweg.einfach.machen“ („zjednodušení.opakovaného.použití“) se ujala výzev RE-USE systémů (RE-USE = opakované použití)

KALDEWEI a WWF Německo prodloužily svou spolupráci o dalších pět let a tentokrát vsadily vše na opakované použití. Nový modelový projekt by prostřednictvím opakovaného použití měl snížit množství plastového odpadu vznikajícího v hospodářských odvětvích Německa jako hotelnictví, gastronomie, obchod a logistika, protože tyto obory produkují plastový odpad v obzvláštní míře. Současně by měla proběhnout jednání na mezinárodní úrovni s cílem zavést RE-USE systémy jako nevyhnutelný model pro fungující cirkulární ekonomiku. V praxi musí nejprve proběhnou diskuze s příslušnými činiteli z oblasti politiky, vědy a hospodářství a vytvořena inovační síť. To je úkol WWF v rámci realizační aliance „mehrweg.einfach.machen“. Zde budou stanoveny potenciály a výzvy konceptu opětovného použití a z nich vyvozena cílená opatření v příslušných sektorech. V rámci projektu je mimo jiné důležité komunikovat se spotřebiteli, kteří by měli být upozorňováni na využití řešení opakovaného použití. 

KALDEWE a WWF Německo spolupracují již od roku 2017. Jako sponzor programu WWF na ochranu moří podporoval KALDEWEI v letech 2017 až 2022 modelový projekt v deltě Mekongu ve Vietnamu, který pomáhá řešit příčiny plastového odpadu v oceánu. Díky podpoře KALDEWEI se WWF ve zmíněné oblasti podařilo vybudovat účinný systém shromažďování a recyklace odpadů, a díky tomu zamezit vnášení plastového odpadu do moře. Tento projekt byl tak úspěšný, že je v současné době financován z veřejných prostředků a podporován Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitelů. A mimo jiné také slouží jako vzor pro ostatní regiony jihovýchodní Asie. 

 

Zdroj: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Žádáme o zaslání kopie výtisku.

Text
docx  |  3 MB
Všechny obrázky
zip  |  2 MB

1 MB

Většina plastových obalů je použita pouze jednou a poté končí v popelnici.

Source: Copyright Marlene Pfau 2020 | LIFE e.V.  |  1_KALDEWEI_WWF_Modellprojekt_Mehrweg.jpeg


314 KB

KALDEWEI podporuje modelový projekt WWF Německo, který pro snížení množství plastového odpadu vsadil na koncept opakované použití.

Source: Copyright Marlene Pfau 2020 | LIFE e.V.  |  2_KALDEWEI_WWF_Modellprojekt_Mehrweg.jpg


670 KB

Také v gastronomii lze díky opakovanému použití obalů namísto jednorázových obalů významně snížit množství odpadu.

Source: Copyright Marlene Pfau 2020 | LIFE e.V.  |  3_KALDEWEI_WWF_Modellprojekt_Mehrweg.jpeg


53 KB

Zdroj: WWF & KALDEWEI

4_KALDEWEI_WWFDeutschland_Logo.png