• Výrobky

Izolační sada KALDEWEI a montážní rám

Normy splněny –
očekávání překročena

IZOLOVÁNÍ PODLE NORMY


TO MUSÍTE VĚDĚT – SILIKONOVÉ SPÁRY NEJSOU DOSTAČUJÍCÍ

Od července 2017 je izolování staveb regulováno řadou norem DIN, která nahrazuje DIN 18195. Nová norma DIN 18534 se zaměřuje speciálně na izolaci interiéru. První část DIN 18534 uvádí požadavky, principy plánování a montáže – také pro koupací vany a extra ploché sprchové vaničky.

Izolování je povinnost. To platí pro soukromé a komerční stavby, stejně jako pro novostavby a rekonstrukce koupelen. Těsnicí pásky na okraji vany jsou řešením odpovídajícím normě. Silikonové spáry na okraji vany NELZE POVAŽOVAT za izolování v souladu s normou.

Instalatéři, obkladači a projektanti – všechna řemesla, která se účastní stavby, jsou odpovědná za spolehlivé izolování podle DIN 18534. Přitom je bezpodmínečně nutné, aby se zúčastněná řemesla domluvila a navzájem zkoordinovala své aktivity. Doporučujeme Vám, abyste si izolační sadu KALDEWEI nechali na sprchu nebo koupací vanu na instalovat od instalatéra.

Norma hovoří o „době užívání“, aniž by tuto dobu blíže specifikovala. V praxi se koupelny používají mnoho let, nezřídka i více než 30 let. Izolace proto musí plnit svou funkci po celý tento časový úsek.

Norma rozlišuje čtyři třídy namáhání účinky vodou, od malého namáhání (W0-I) až po velmi vysoké (W3-I). Třída namáhání účinky vodou určuje volbu vhodných izolačních materiálů v interiérech. Izolační sady KALDEWEI lze kombinovat se všemi běžnými izolačními materiály stavební chemie.

Izolační sada KALDEWEI


JEDNODUCHÉ A FLEXIBILNÍ

  • Vodotěsný materiál, absolutně elastický a tenký.

  • Lepicí páska pro rychlé připevnění izolace na koupací vanu / sprchovou vaničku.

  • Tvarovaná rohová těsnění sladěná s tvarem koupací vany a sprchové vaničky KALDEWEI. Již žádné přehnuté rohy na těsnicí pásce a žádné zapracovávání vícevrstvých míst do izolační stěrky.

  • Stěnový roh a flexibilní multifunkční roh pro různé varianty stěnových a podlahových rohů.

  • Realizovat lze téměř všechny standardní montážní případy, od montáže do rohu až po instalaci do výklenku.

IZOLAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY

Kompletní řešení

Izolační systém určený speciálně pro extra ploché sprchové vaničky KALDEWEI zabudované v úrovni podlahy se skládá z: těsnicí pásky, 2 stěnových rohů a 4 multifunkčních rohů. Umožňuje vodotěsnou montáž extra plochých sprchových vaniček téměř ve všech standardních montážních situacích.

Č. výr. 6897 2049 0000

IZOLAČNÍ SADA FLEX


Univerzální řešení

Tato sada obsahuje všechny důležité součásti potřebné k izolaci koupacích van a sprch ových vaniček s vyvýšenou montáží, které se instalují v rozích a výklencích.


Č. výr. 6897 2052 0000

BEZPEČNĚ IZOLOVÁNO


NEZÁVISLE TESTOVÁNO

Zkušební montáž zabudované extra ploché sprchové vaničky a nalepené izolační sady KALDEWEI s těsnicí páskou a rohovým těsněním zůstává suchá – to potvrzuje uznávaný zkušební institut Säurefliesner Vereinigung e.V. (SFV) ve svém testu provedeném dle zásad udílení osvědčení o stavební zkoušce.


MONTÁŽNÍ RÁM V ÚROVNI PODLAHY


JEDNODUCHÝ – PLOCHÝ – FLEXIBILNÍ


Hlavní motiv našich extra plochých sprchových vaniček se nejlépe uplatní díky rámu ESR V ÚROVNI PODLAHY. Jedná se vlastně o ucelený program, protože ESR byl vyroben speciálně pro montáž absolutně v úrovni podlahy a je dokonale sladěn s extra plochými sprchovými vaničkami KALDEWEI. Mnoho detailů jsme na rámu ESR V ÚROVNI PODLAHY ještě vylepšili.

Pro snadnou a bezpečnou montáž pravoúhlých extra plochých sprchových vaniček KALDEWEI v úrovni podlahy. K dostání v 50 rozměrech od 75 x 80 cm do 100  x  180 cm.  Obsah  dodávky:  Nosný  rám  se zvukovou izolací, zvukově izolované 3D flexibilně nastavitelné nohy (49 až 164 mm), šestihranný klíč k dodatečnému nastavení výšky, podlahové úchyty nohou, izolační sada pro montáž V ÚROVNI PODLAHY pro rám ESR sestávající z těsnicí pásky, 2 stěnových rohů, 4 multifunkčních rohů, butylová těsnicí páska pro vnitřní izolaci, bednicí pomůcky/desky pro vytvoření vybrání v podlaze, pomůcky pro položení dlažby.

JEDNODUCHÉ

Smontováno z výroby: Stabilní hliníkový rám není nutné přiřezávat ani skládat, protože je již smontován z výroby ve vhodné velikosti k dané extra ploché sprchové vaničce.

Kompletní systém: Všechny důležité komponenty jsou součástí systému a navzájem dokonale sladěné. Zvuková izolační páska a rám s nohami jsou již namontovány na rámu.

Dodávka obsahuje bednicí pomůcky/desky pro vytvoření vybrání v podlaze, uchycení nosiče k podlaze, izolační sadu a pomůcky pro položení dlažby.

PLOCHÉ

Rozsah nastavení zvukově izolovaných nohou leží mezi 49 a 164 mm. K výškovému nastavení nejsou potřeba žádné další nástroje. Nová je volitelná prodlužovací sada pro speciální montážní výšky do 250 mm.

 

EXKLUZIVNĚ U KALDEWEI HADIČKA NA PROSAKUJÍCÍ VODU

V profilu rámu mezi oběma izolačními vrstvami se nachází osvědčená hadička na prosakující vodu s jednostranným ventilem. Napojuje se na speciální odtokovou soupravu a prosakující vodu tak odvádí pryč.

FLEXIBILNÍ

3D flexibilně nastavitelné nohy je možné na rámu vertikálně a horizontálně nastavovat. Lze se tak vyhnout překážejícím trubkám a ostatním překážkám. Výšku lze nastavovat a nerovnosti podlahy vyrovnávat také dodatečně – nyní zcela pohodlně shora pomocí šestihranného klíče z obsahu dodávky.

Díky rámu ESR V ÚROVNI PODLAHY lze rovněž smysluplně organizovat pořadí a návaznost jednotlivých řemesel na stavbě: Nejprve se postaví rám ESR V ÚROVNI PODLAHY, potom následuje příprava podlahy a obkladačské práce. Teprve v posledním kroku se namontuje odtoková souprava a sprchová vanička. Extra plochá sprchová vanička tak zůstane co nejdéle chráněná před cizími zásahy.

IZOLAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY

V rámci dodávky obdržíte novou izolační sadu KALDEWEI. U tohoto speciálního provedení izolační sady PRO MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY se těsnicí páska a tvarovaná rohová těsnění lepí přímo na rám, namísto lepení na sprchovou vaničku. Tím je zajištěno utěsnění k stavebnímu dílu a současně zaručeny montážní přednosti ve spojení s montážním rámem.

DVOJÍ OCHRANA

Rám ESR V ÚROVNI PODLAHY je doplněn o druhou obvodovou vrstvu izolace Tato izolace je umístěna přímo na profilu rámu a zajišťuje bezpečnou vnitřní izolaci. Butylová těsnicí páska z obsahu dodávky se jednoduše nalepí na předem určenou hranu na rámu. Po zpracování zůstává pružná a tvarovatelná. Tím je i oblast pod extra plochou sprchovou vaničkou chráněna před vniknutím vlhkosti.

NEZÁVISLE TESTOVÁNO

Také zkušební instalace zabudované extra ploché sprchové vaničky a rámu ESR V ÚROVNI PODLAHY zůstává suchá – to potvrzuje uznávaný zkušební institut Säurefliesner Vereinigung e.V. (SFV) ve svém testu provedeném dle zásad udílení osvědčení o stavební zkoušce.

Jestliže ze stavebních důvodů nelze pod extra plochou sprchovou vaničkou provést celoplošnou izolační stěrku nebo je izolační stěrka jen omezeně proveditelná, je třeba instalovat zvláštní konstrukce dle ÖNORM B3407 a směrnice 3 rakouského obkladačského spolku. Díky své jedinečné konstrukci – izolační sada s prefabrikovaným rohovým těsněním, vnitřní izolací a přípojkou pro prosakující vodu – nabízí rám ESR V ÚROVNI PODLAHY komplexní ochranu proti provlhnutí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍ RÁM V ÚROVNI PODLAHY

ODTOKOVÁ SOUPRAVA (NUTNÁ)

V závislosti na designu extra ploché sprchové vaničky, požadované výšce vody v přepadu a směru odtoku jsou k dostání odpovídající odtokové soupravy, speciálně přizpůsobené rámu ESR V ÚROVNI PODLAHY a přípojce na prosakující vodu.

STŘEDOVÝ PODPŮRNÝ SYSTÉM

Pro optimální stabilitu doporučujeme u extra plochých sprchových vaniček od rozměru 90 x  90 cm použít středový podpůrný systém MAS. KALDEWEI nabízí vhodné řešení pro všechna designová provedení ých sprchových vaniček.

PRODLUŽOVACÍ SADA PRO NOHY

Umožňuje speciální montážní výšky od 164 do 250 mm. K dispozici jsou 3 sady se 4, 5 nebo 6 nohami, které lze sestavit podle počtu nohou rámu ESR V ÚROVNI PODLAHY.